marec 14, 2020

Pošte ostajajo odprte, a s poostrenimi ukrepi

V skrbi za varnost strank ter svojih dostavljavcev ter zaposlenih na okencih tudi Pošta Slovenije  s ponedeljkom širi nabor ukrepov ob širjenju koronavirusa. Nekateri zaposleni bodo delali od doma, pri dostavi in izročanju pošiljk bodo veljali dodatni poostreni ukrepi, s poudarkom na vročanju brez kontakta. Pošte ostajajo odprte po nespremenjenem urniku. Ustavljajo pa sprejem pošiljk za Italijo.

Iz Pošte Slovenije so sporočili, da so že februarja vzpostavili delovno skupino, ki neprestano spremlja situacijo, koordinira in usklajuje delo različnih organizacijskih enot ter sprejema ukrepe, pri čemer dosledno sledi vsem priporočilom tako Nacionalnega inptituta za javno zdravje ko drugih pristojnih inštitucij. Izdelane in pripravljene ima tudi različne scenarije in protokole ob nadaljnjem širjenju virusa. S ponedeljkom že uvaja določene poostrene ukrepe, njihovo obvestilo za javnost objavljamo v celoti.

Manj kadra, nekateri zaposleni bodo delali od doma
Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bo Pošta Slovenije poslovala z zmanjšanimi kadrovskimi zasedbami, ker bo določeno število zaposlenih ostalo doma zaradi varstva otrok (posledica zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij). Hkrati se pričakuje, da bo v prihodnjih dneh zaradi ukrepov, sprejetih na nivoju celotne države in ukrepov različnih poslovnih subjektov tudi zmanjšan sprejem pošiljk, kar bo vplivalo na manjši obseg dela.

Najbolj ranljivim skupinam zaposlenih je Pošta Slovenije že omogočila delo od doma, od naslednjega tedna pa tudi drugim zaposlenim v strokovnih službah družbe, kjer delovni proces in tehnologija to omogočata. Dostavljavcem in zaposlenim na okencih zaradi narave njihovega dela Pošta Slovenije dela od doma ne more omogočiti, zato je sprejela nekatere dodatne ukrepe za minimiziranje dejavnikov tveganja in preprečitve širitve virusa ter prilagoditve v delovnih postopkih.

Brezkontaktno vročanje pošiljk
Od 16. marca 2020 veljajo dodatni poostreni ukrepi pri dostavi in izročanju pošiljk.  Tako je Pošta Slovenije prilagodila postopke vročanja pisemskih pošiljk v dostavi, s poudarkom na »brezkontaktnem« vročanju pošiljk. Pismonoši bodo v hišne predalčnike še naprej vlagali vse vrste pisemskih pošiljk, za katere potrditev prevzema naslovnika ni potrebna. Za vsa ostala pisma, kjer je zahtevana osebna vročitev oziroma za katera mora naslovnik ali pooblaščena oseba prevzem potrditi v dostavni listini pismonoš oziroma v aplikaciji, bodo pismonoši od ponedeljka, 16. 3. 2020, v hišne predalčnike vlagali obvestila s pozivom, da naslovnik ali pooblaščena oseba pisemsko pošiljko prevzame na pristojni pošti. Na ta način Pošta Slovenije zmanjšuje tveganja okužb, saj v prostorih pošte z omejenim režimom gibanja lažje nadzoruje delovne procese kot v dostavi, kjer množica zaposlenih v Pošti Slovenije dostopa do vsakega individualnega naslova.

V primeru vročanja paketov bodo stranke pozvane, da se opredelijo do alternativnega vročanja, ki ne vključuje fizičnega kontakta (podpisa) ter pakete prevzamejo na dogovorjenem mestu npr. pri  vhodu v stavbo, pred garažo ipd.

Določene storitve, kot so vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika ipd., se  do nadaljnjega ne bodo izvajale.

Kako je s spletnimi nakupi?
Vse, ki opravljajo nakupe prek spleta, Pošta Slovenije poziva, da naročilo blaga opravijo s plačilnimi karticami in ne izbirajo storitve Plačilo po povzetju (odkupnina). Dostava tovrstnih pošiljk je lahko do nadaljnjega motena.

Pošta Slovenije uporabnikom tudi svetuje, da za dostavno mesto izberejo eno od alternativnih dostavnih točk in se tako izognejo neposrednemu stiku z dostavljavcem, in sicer dostavo v PS Paketomat (24 lokacij po Sloveniji) ter dostavo na vnaprej dogovorjen prostor (na teraso, pod nadstrešek…). Z aplikacijo Pošte Slovenije Moja dostava – moja izbira lahko tudi v zadnjem trenutku spremenijo lokacijo dostave paketa. Za pošiljanje pošiljk pa lahko uporabniki izberejo tudi spletno aplikacijo PS Pošlji paket.

Za dostavo pošiljk v nekatere ustanove (bolnišnice, porodnišnice, domove upokojencev ipd.), kjer so prejemniki še posebej izpostavljeni posledicam okužb,  je Pošta Slovenije že v začetku tedna sprejela ukrepe glede vročanja in prevzemanja pošiljk, s katerimi  je  omejila stike svojih zaposlenih v situacijah, kjer so možnosti za okužbo ali širitev virusa večje.

Zaustavitev poslovanja z Italijo
Od 16. marca 2020  bo do nadaljnjega ustavljen  sprejem pisemskih, paketnih in EMS pošiljk za Italijo. Prav tako je s tem dnem do nadaljnjega ustavljen promet poštnih pošiljk iz Italije za naslovnike v Slovenijo. Še vedno pa je možen sprejem pošiljk UPS za Italijo, pri čemer se  pred sprejemom individualno preveri, ali je za naslovno območje omogočen prenos pošiljk.
 
Transportne poti v smeri Slovenija – Kitajska so ponovno vzpostavljene od 6. marca 2020. Roki prenosa pisemskih, paketnih in EMS pošiljk so nekoliko daljši od rokov prenosa pred izbruhom koronavirusa. Za pošiljke UPS za Kitajsko tudi v prihodnje velja, da obstajajo določene omejitve le za posamezne kraje na Kitajskem.

Vrata zapirajo le tri pošte, v ostalih omejitev števila strank
Pošti na lokaciji UKC Ljubljana ter UKC Maribor  od prejšnjega oz. začetka tega tedna do nadaljnjega ne poslujeta, od 16. marca 2020 pa bo do nadaljnjega  zaprta tudi pošta 4210 Brnik. Ostale pošte so zaenkrat odprte in poslujejo po obstoječih delovnih časih.

Pošta Slovenije je omejila tudi hkraten vstop več strank na pošte. V notranjosti pošte je lahko sočasno le toliko strank, kolikor je aktivnih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če bodo vsa okenca zasedena,  Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vrati, da pridejo na vrsto. Prav tako jih prosi, da si pred in po obisku pošte umijejo roke oziroma uporabijo razkužilo ter da pošto obiščejo zdrave. 

Redna dezinfekcija
Pošta Slovenije je tudi že doslej izvajala določene preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom. Posebno pozornost namenja ozaveščanju zaposlenih glede upoštevanja vsakodnevnih preventivnih ukrepov.

Zaposlenim na terenu so bile dostavljene razpršilke za dezinfekcijo rok za osebno uporabo.  Zaposleni na poštah so dobili in uporabljajo plastenke  z razpršilkami za dezinfekcijo rok,  prav tako imajo na poštah sredstva za razkuževanje površin. Dezinfekcijska sredstva za roke so nameščena tudi v prostorih Pošte Slovenije, kjer se nahaja veliko zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Ves čas so v teku nadaljnje nabave zaščitnih sredstev, kjer pa se tako kot vsa država srečuje z motnjami v dobavi in daljšimi čakalnimi roki kot običajno. Hkrati za preprečevanje morebitnega širjenja virusa izvaja dodatno čiščenje in dezinfekcijo prostorov pošt in obeh poštnih logističnih centrov.

Vse sprotne informacije o delovanju Pošte Slovenija lahko spremljate na njihovi spletni strani, www.posta.si.