maj 9, 2020

Rojstni dan EU zaznamuje koronavirus

9. maj je, dan Evrope, ki obeležuje mir in enotnost v Evropi. Je namreč obletnica Schumanove dekleracije, ki je leta 1950 omogočila nastanek evropske institucije za skupno upravljanje industrije premoga in jekla, kasneje pa je prerasla v Evropsko unijo. Današnji dan in leto pa bosta v Evropi precej drugačna – v znamenju koronavirusa.

Statistični urad je tako zbral nekaj podatkov s področij, ki med epidemijo posebej izstopajo.

28 držav, 510 milijonov ljudi
Evropsko unijo tvori 28 držav, ki obsegajo skoraj 4,5 milijona kvadratnih kilometrov ter imajo skupaj preko 510 milijonov prebivalcev. Glede na površino je največja Francija, najmanjša pa Malta.

Največ starejših od 80 let v Italiji
Pomemben del Evropske unije so njeni prebivalci. Na 9. dan, rojstni dan unije, se je lani v Sloveniji rodilo 5.916 dečkov in deklic. Ker pa novi koronavirus ogroža predvsem starejše prebivalstvo, Surs izpostavlja nekaj podatkov o staranju prebivalstva v Evropi. Lani je bil delež prebivalcev, starejših od 80 let, največji v Italiji, kjer je predstavljal 7,2 odstotka vseh državljanov. V Sloveniji je delež prebivalstva, ki šteje 80 let ali več, 5,3 odstotka. Najmanjša deleža najstarejšega prebivalstva imata Slovaška in Irska.

Pred epidemijo nizka brezposelnost
Epidemija je močno prizadela večino gospodarstva. Pojavljajo se že tudi poročila o naraščanju brezposelnosti. Pred začetkom epidemije, konec lanskega leta, je bila v državah članicah Evropske unije stopnja brezposelnosti najnižja v zadnjih 20 letih – 6,1-odstotna. Najvišja je bila v Grčiji, 16,4-odstotna, najnižja na Češkem, 2,1-odstotna. V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti 4,8-odstotna.

Posebej je zaradi koronavirusa prizadet turizem. Število prenočitev je lani sicer naraščalo v večini držav Evropske unije. Najbolj se je povečalo na Slovaškem, za 13,4 odstotka, sledila je Litva, v Sloveniji pa je število naraslo za 0,5 odstotka. Medtem je upadlo v treh državah, v Grčiji, na Malti in v Luksemburgu.

Minimalna plača obvezna v 22 članicah
Višina bruto minimalne plače ni določena na evropski ravni. Zakonsko je obvezna v 22 državah članicah. Lani je v Sloveniji znašala 886,63 evra. Najnižja med članicami je bila v Bolgariji, in sicer 286,33 evra. Najvišja, 2.089,75, pa v Luksemburgu.

Kaj se obeta?
Kazalnik mnenje potrošnikov je v Sloveniji že lani začel padati, aprila pa je dosegel najnižjo vrednost od začetka merjenja leta 1996. »Poslabšala sta se predvsem kazalnika pričakovanj, in sicer pričakovanje potrošnikov o gospodarskem stanju v državi v prihodnjih 12 mesecih in pričakovanje glede števila brezposelnih. Na ravni EU sta se med kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, po podatkih Evropske komisije najbolj poslabšala kazalnika pričakovanje o gospodarskih razmerah v državah in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu,« medtem še ugotavljajo na Sursu. (TMG, vir: Surs)