maj 26, 2020

Skoraj 60 odstotkov Slovenije so gozdovi

Teden gozdov je, ki vsako leto poveže ustanove, ki skrbijo za slovenski gozd. Letos poteka pod geslom »Skrbno z gozdom«. Za kaj porabimo največ lesa, koliko ga izvozimo in koliko ljudi skrbi za slovenske gozdove?

Gozd je najprepoznavnejši prostorski element Slovenije, ugotavljajo na Statističnem uradu. Gozdovi pokrivajo kar 58 odstotkov ozemlja naše države. Velika večina, 76 odstotkov gozdov, je v zasebni lasti, 21 odstotkov gozdov si lasti država, tri odstotke pa lokalne skupnosti. Medtem povprečna zasebna gozdna posest meri okoli 2,9 hektarja. Eden večjih izzivov je razdrobljenost gozdnih posesti, kar otežuje strokovno in negovalno delo ter optimalno izrabo lesa.

Največ sečnje zaradi ujm
Predlani je bilo posekanih 6,1 milijona kubičnih metrov lesa, od tega kar 71 odstotkov v zasebnih gozdovih. Delež sanitarne sečnje, ki obsega posek bolnega, poškodovanega ali sušečega se drevja, je bil kar 67-odstoten. Največ sečnje v slovenskih gozdovih je denimo posledica naravnih ujm, 76 odstotkov. Sledijo sečnje zaradi podlubnikov, ki predstavljajo 18 odstotkov. Pa sečnje zaradi bolezni drevja ter drugi sanitarni vzroki.

Več kot 7300 ljudi skrbi za gozdove
Leta 2018 je bilo za delo v slovenskih gozdovih zaposlenih dobrih 7300 redno zaposlenih in sezonskih delavcev. To je 26 odstotkov več kot leta 2013 – leto pred izrazito vremensko ujmo. V nadaljnjih letih je bilo namreč še nekaj podobnih neurij, ki so zahtevale več delavcev.

Les daje toploto
Les je material, ki se uporablja na številnih področjih. Predlani je bilo v Sloveniji proizvedenih 5,1 milijona kubičnih metrov gozdnih lesenih sortimentov, kar na prebivalca znaša 2,5 kubičnega metra. 55 odstotkov lesa so predstavljali hlodi za žago in fumir. 23 odstotkov je bilo lesa za kurjavo, 20 odstotkov za celulozo in plošče, dva odstotka pa za drugi okrogli industrijski les. Še vedno večino lesa izvozimo. Leta 2018 smo iz Slovenije izvozili 51 odstotkov proizvedenih lesnih sortimentov – manj kot v letu 2017. Večino lesa v gospodinjstvih in predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in rudarstvu, medtem porabimo za ogrevanje in električno energijo. Leta 2018 je ta delež znašal 90 odstotkov skupne porabe lesa. (TMG, vir: Surs)