februar 14, 2021

Učenci tudi med epidemijo pridno zbirajo odpadni papir

Celjsko komunalno podjetje Simbio kljub epidemiji tudi v tem šolskem letu zbira odpadni šolski papir. Do 1. februarja se ga je nabralo 349 ton. V akciji sodeluje 23 osnovnih in 9 podružničnih šol.

Da je epidemija povzročila veliko sprememb v navadah ljudi, opažajo tudi v celjskem komunalnem podjetju Simbio. Že več let organizirajo akcijo zbiranja odpadnega papirja v osnovnih šolah. Kot pravijo, so glede na to, da so šole zaprte že večino šolskega leta, pričakovali, da bo to vplivalo tudi na količine zbranega šolskega papirja. A temu ni tako. Kot so sporočili, letošnje količine šolskega papirja v primerjavi z enakim obdobjem v minulih letih ne izstopajo. Do 1. februarja letos je bilo tako zbrano 349 ton odpadnega šolskega papirja, kar je sicer 30 ton manj kot v enakem obdobju lani, v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti pa približno enako ali celo več.

»Akcija zbiranja šolskega papirja je v prvi vrsti namenjena ekološkemu osveščanju mladih, da je papir izjemno dragocena surovina, ki jo je možno reciklirati in da se zaradi tega zmanjšuje onesnaženost. Zato tudi družba Simbio odkupuje papir od šol po ceni, ki je pogosto nad tržno ceno. Šole poleg ohranjanja dreves in spodbujanja delovnih in okoljskih navad pri mladih dodatno motivirajo za sodelovanje finančna sredstva, ki jih pridobijo za šolske sklade, ekskurzije, doplačilo malic, izlete … Tiste šole, ki se po količini papirja na učenca uvrstijo na prva tri mesta, pa dobijo še dodatne nagrade. Akcija traja vse do 31. maja 2021,« sporočajo iz Simbia.

Doslej so največ odpadnega papirja zbrali na osnovnih šolah Hudinja (148 kg/učenca), Dobrna (57,6 kg/učenca) in Ljubečna (54,55 kg/učenca), med podružničnimi osnovnimi šolami pa Trje (204,2 kg/učenca), Socka (112,3 kg/učenca) in Trnava (106,5 kg/učenca). (AD)