Med gospodarsko najmočnejšimi v regijami tudi občine Celje, Žalec in Šentjur

24.06.2020

Kako so poslovala podjetja in družbe v naših krajih? (Foto: Štajerski val)

Podjetja, družbe in zadruge so oddali letna poročila. Kje so najmočnejša podjetja in družbe ter kje svojim zaposlenim ponudijo najvišjo povprečno bruto plačo?

Podjetniki, družbe in zadruge so letos zaradi nenavadnih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, letna poročila lahko oddali do maja in ne marca kot sicer. Podatke o poslovanju v minulem letu so danes predstavili na celjski izpostavi AJPESa. Ugotavljajo, da je v 31 občinah savinjske regije od 1. do 20. marca, ko je bila negotovost največja, ugasnilo 81 podjetij samostojnih podjetnikov, od 21. marca do 12. junija pa je bilo izbrisov iz registra 842.

Kako so poslovale družbe v savinjski regiji?
V savinjski regiji po podatkih AJPESa deluje 6800 družb, skoraj 7000 podjetnikov in 47 zadrug. Največjo gospodarsko moč imajo družbe, ki zaposlujejo 90 odstotkov zaposlenih v regiji in ustvarijo 92 odstotkov prihodkov. Sicer pa družbe v savinjski regiji zaposlujejo 12 odstotkov zaposlenih v Sloveniji in ustvarijo 9,4 odstotka vseh prihodkov v Sloveniji.

Na AJPESu ugotavljajo, da so dužbe v savinjski regiji lani beležile gospodarsko rast, ki je bila sicer nekoliko bolj umirjena kot leto prej. Ustvarile so za 6 odstotkov oziroma skoraj tri milijarde evrov več prihodkov kot leta 2018. Najmočnejše so v regiji družbe s predelovalnimi dejavnostmi, sledita trgovina in gradbeništvo.

Glede na sedež pa so bile najmočnejše družbe v občini Celje, na drugem mestu je Velenje, sledi še Žalec. V Celju je registrirana tretjina vseh družb regije. Bruto plača zaposlenih v družbah v celjski občini je v povprečju znašala 1509 evrov, v velenjski občini 1668 evrov, v žalski pa 1553 evrov.

V savinjski regiji podjetniki najmočnejši v Celju
V Savinjski regiji deluje 13 odstotkov vseh slovenskih podjetnikov, ki zaposlujejo 15 odstotkov vseh zaposlenih v državi. Podjetniki iz savinjske regije so zelo močni na tujem trgu, kjer ustvarijo slabih 20 odstotkov prihodkov.

Sicer pa so lani tudi podjetniki beležili gospodarsko rast. Lani so ustvarili 797 milijonov evrov prihodkov, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Največ podjetnikov se je ukvarjalo z gradbeništvom, predelovalnimi dejavnostmi in trgovino.

Najmočnejša podjetja savinjske regije so v občinah Celje, Šentjur in Žalec. V Celju so samostojni podjetniki ustvarili za 148 milijonov evrov prihodkov, bruto plača je bila v povprečju 1081 evrov. V Šentjurju so ustvarili za 77 milijonov evrov prihodkov, povprečna bruto plača njihovih zaposlenih je znašala 1135 evrov. Žalski podjetniki pa so ustvarili za 65 milijonov evrov prihodkov ter svojim zaposlenim v povprečju namenili 1118 evrov bruto plače.

V celjski regiji med družbami vzpon gradbeništva
V celjski regiji so najmočnejše družbe, ki delujejo v predelovalni dejavnosti, ki so močno izvozno usmerjene, lani so ustvarile dve tretjini prodaje na tujem trgu, prav tako zaposlujejo dve petini vseh zaposlenih v celjski regiji. Takoj za predelovalno dejavnostjo je trgovina, sicer pa AJPES ugotavlja, da je v ponovnem razcvetu gradbeništvo.

Sicer so glede na sedež najbolj močne družbe v celjski regiji v občinah Celje, Žalec in Zreče. V celjski občini so lani ustvarile 3,2 milijarde evrov prihodkov, v žalski občini 835 milijonov, v zreški občini pa 430 milijonov. Najvišje bruto plače so imeli v povprečju zaposleni v zreški občini – 1651 evrov, sledi žalska občina s 1553 evri in celjska s 1509 evri.

V celjski regiji desetina vseh podjetnikov v Sloveniji
Podjetniki v celjski regiji se ukvarjajo zlasti s trgovino, predelovalno dejavnostjo in gradbeništvom. V trgovini so ustvarili za 164 milijonov evrov prihodkov, v predelovalni dejavnosti 112 milijonov evrov, v gradbeništvu pa 119 milijonov evrov. Povprečne plače so najvišje v predelovalnih dejavnostih, kjer znašajo 1248 evrov.

Glede na sedež pa so najbolj močni podjetniki iz celjske občine, kjer so ustvarili za 148 milijonov evrov prihodkov, sledita šentjurska občina s 77 milijoni prihodkov in zreška s 65 milijoni evrov prihodkov. Najvišje povprečne bruto plače so prejemali zaposleni pri podjetnikih v občini Šentjur, v povprečju 1135 evrov, sledi občina Žalec s 1118 evri, pri celjskih podjetnikih pa so zaposleni povprečno prejeli 1135 evrov plače. (TMG)
Štajerski val v sliki