julij 6, 2020

Za Obsotelje in Kozjansko 260 tisočakov evropskega denarja

LAS Obsotelje in Kozjansko je pridobil nepovraten evropski denar za tri projekte na področju turizma, kmetijstva in gastronomije, ohranjanja zavarovanih območij narave ter spodbujanja razvoja rokodelstva. Novosti se med drugim obetajo v Rogatcu, Podsredi in Tuncovcu.

Za 360 tisočakov različnih aktivnosti
Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner LAS-a Obsotelje in Kozjansko na 5. javni razpisu za Pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspela s tremi od šestih projektnih predlogov. Po besedah vodje projektov na Razvojni agenciji Sotla Anite Čebular so vsebine projektnih aktivnosti zelo različne:

Aktivnosti, pri katerih sodelujejo javni zavodi, družbe in občine iz Obsotelja in Kozjanskega, so vredne dobrih 360 tisoč evrov, od tega je 261 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Projekti se bodo začeli konec letošnjega leta, trajajo pa različno, zadnji se bo zaključil konec leta 2023. Čebularjeva je prepričana, da bodo projekti lokalne akcijske skupine prinesli zanimive in dodatne vsebine na območje Obsotelja in Kozjanskega. 

Nova info točka in trgovinica na gradu Podsreda
Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij so prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in občina Kozje. Projekt je po navedbah Čebularjeve nadgradnja projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. "Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda uredili tudi info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega," napoveduje Čebularjeva. Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je okoli 141.800 evrov, od tega smo pridobili 100.000 evrov sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Po odprtju grajskih apartmajev v Podsredi se obeta še uredite nove info točke in trgovinice. (Foto: Radio Štajerskival)

Na 15 kmetijah povečanje humusa v tleh
Projekt Humusprojekt – HöGI so prijavili v sodelovanju s še dvema slovenskima lokalnima akcijskima skupinama (LAS) in LAS-om iz Avstrije. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina. V projektu želijo celostno pristopiti k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. "Na območju našega LAS bomo k sodelovanju povabili približno 15 kmetij," razlaga Čebularjeva:

Po navedbah Čebularjeve bodo na območju LAS-a Obsotelje in Kozjansko ob skupnih aktivnostih projekta, z naložbami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistema kompostarne Tuncovec ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje bo izvedel OKP Rogaška Slatina. Prav tako bodo vzpostavili in prilagodili aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 82.560 evrov, od tega so pridobili približno 61.600 evrov nepovratnih CLLD sredstev.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. (Foto: RA Sotla)

Nove rokodelske vsebine v Rogatcu
Projekt Rokodelci so prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec. K projektu so po navedbah Čebularjeve pristopili LAS-i, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje. "Na območju našega LAS gre posebej izpostaviti aktivnosti v Rogatcu, kjer ob vključenih aktivnostih, kot so promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu, načrtujejo tudi nakup audio vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve," razlaga Anita Čebular. Celotna vrednost projekta na območju LAS-a Obsotelje in Kozjansko je 136.600 evrov, od tega so pridobili okoli 100.000 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. (SP)