september 8, 2021

Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je bila včeraj  ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027, na kateri so za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije izvolili mag. Branka Kidriča, župana Občine Rogaška Slatina, ki je svet vodil že v minulem programskem obdobju. Podpredsednik bo Peter Dermol, župan občine Velenje.

Na včerajšnji seji je bila potrjena tudi nova sestava Razvojnega sveta Savinjske regije, ki šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štiri predstavnike območnih razvojnih partnerstev. Njihova naloga je v prvi vrsti priprava regionalnega razvojnega programa ter ključnih projektov, ki bodo izvedeni v regiji, pa tudi sodelovanje in usklajevanje z drugimi regijami na področju regionalnega razvoja ter teritorialnega razvojnega dialoga. Kaj jih vodi pri pripravi regijskega razvojnega programa za novo finančno obdobje, ki naj bi bil sprejet v sredini leta 2022, razlaga novi stari predsednik razvojnega sveta mag. Branko Kidrič:

Ob tem je Kidrič poudaril nujnost medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj regije, saj je le tako mogoče izpeljati pomembne regijske projekte, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju celotne Savinjske regije. V preteklem finančnem odbobju 2014 - 2020 je bilo za sofinanciranje in realizacijo odobrenih 32 projektov v skupni vrednosti dobrih 125 milijonov evrov, ki pa še niso vsi zaključeni. Kidrič razlaga:   

V Savinjski regiji je kot nosilna institucija opravljanja splošnih razvojnih nalog vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d.o.o., ki vodi vse postopke. »Že v naslednjih mesecih nas čaka pomembno delo, saj bomo zaključili z aktivnostmi za pripravo Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021-2027. Vizija naše regije je »Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija,« napoveduje Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, RASR, d.o.o. 

Člani so na ustanovni seji razpravljali o programiranju za novo finančno perspektivno ter o pripravi Regionalnega razvojnega programa in ključnih regijskih projektih za programsko obdobje 2021–2027. Ob tem so sprejeli pobudo, da predsedniki razvojnih svetov regij ter predsednik Kohezijske regije Vzhodna Slovenija zavzamejo enotno stališče v pogovorih z ministrstvi pri programiranju za novo programsko obdobje.