Hermanov brlog po meri vseh otrok

10.03.2017

V muzeju se odslej lažje znajdejo tudi slepi in slabovidni.

V Muzeju novejše zgodovine Celje so v zadnjih letih veliko postorili, da bi ga približali čim širšemu krogu ljudi - tudi obiskovalcem, ki so gibalno ali senzorno ovirani. Nazadnje so muzej opremili s taktilnim vodilnim sistemom.

Vsak prostor je dostopen
Stavba na Prešernovi ulici v Celju, kjer domuje muzej ima bogato zgodovino. Nekoč je bila plemiški dvorec, nato mestna hiša oziroma magistrat, do leta 1871 je v njej prostore imelo okrožno sodišče, kasneje tudi mestna knjižnica. Muzejski dejavnosti služi od leta 1962. Od leta 1995 je v njem edini otroški muzej v Sloveniji, Hermanov brlog, ki ga vsako leto obišče več tisoč otroških obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Odslej je bolj dostopen tudi obiskovalcem, ki so gibalno in senzorno ovirani. »S ponosom lahko povemo, da danes v muzeju ni več prostora, ki ne bi bil dostopen gibalno oviranim,« s ponosom pove direktor muzeja Tonček Kregar. Že predlani so namreč namestili dvigalo, ki obiskovalcem omogoča dostop do zgornjega nadstropja in nabavili mobilne klančine za dostop do Hermanovega otroškega gledališča. Poslej je muzej prijaznejši tudi za slepe in slabovidne. Minulo leto so namestili talni taktilni vodilni sistem od vstopa v muzej in po otroškem muzeju.  Slepim in slabovidnim so v pomoč tudi trije tipni reliefi, protizdrsni trakovi na stopnicah, muzej so opremili še z oznakami za slabovidne ter nabavili nove igrače, igre in pripomočke. (NS)
Štajerski val v sliki