Za dobre kadre nujno povezovanje šolstva in gospodarstva

22.07.2019

Za povezovanje gospodarstva in šolstva pogosto zmanjka časa, priznavajo v Uniturju, ki bdi nad Roglo in Termami Zreče. (Foto: Štajerski val)

Ko pride do šolanja za določen poklic, sta teorija in praksa pogosto precej različni. Zato je pomembno povezovanje delodajalcev in izobraževalnih ustanov. Na destinaciji Rogla-Pohorje se povezujeta Unitur in Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. Tudi tu teorija in praksa še nista povsem prepleteni.

Zreški Unitur bdi nad turizmom na Rogli in v Termah Zreče. Za njihove goste skozi vse leto skrbi 320 zaposlenih, ki se jim v zimskem času pridruži še sto sezonskih delavcev. Z iskanjem ustreznega kadra, ki ga v turizmu marsikje primanjkuje, tako nimajo težav, pravijo na Uniturju.

Vključeni v izobraževanje
K temu doprinese tudi sodelovanje s Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče. Tam se izobražujejo bodoči gastronomsko-turistični tehniki in drugi gostinski in turistični delavci. Zaposleni v Uniturju svoje izkušnje delijo v okviru pouka na šolskem centru, nekaj dijakov pa vodilno turistično podjetje na Zreškem tudi štipendira. Izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak:

Zanimanja med mladimi še ni
Kljub temu in kljub promociji gostinstvo in turizem še ne pritegneta tako močno. Ob tem Soršakova priznava, da za sodelovanje teorije in prakse prevečkrat zmanjka časa:

Si pa v Uniturju želijo še boljše povezave z ostalimi tovrstnimi šolami. Sodelovanje gospodarstva in izobraževanja. (TMG)
Štajerski val v sliki