Iz pip na Kozjanskem teče boljša voda

01.07.2015

Županja, župani in vodja projekta Peter Planinšek (prvi z desne) so z vodo nazdravili pred novim vodohranom v Šmarju pri jelšah.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle je Obsotelju in Kozjanskemu prinesel kakovostnejšo pitno vodo, njene zadostne zaloge in manjše izgube. V petih občinah so skupaj obnovili in dogradili 66 kilometrov vodovodnih cevi, okoli 700 občanov je sploh prvič dobilo možnost priključitve na javni vodovod.

Šmarčani dobili 15 kilometrov novih cevi
Stroji na deloviščih v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje so ugasnili že konec lanskega leta, slovesnosti pa občine pripravljajo šele letos. Maja so novo pridobitev pozdravili v Rogaški Slatini, tokrat še v Šmarju pri Jelšah, ki je nosilka projekta. Šmarčani so dobili 15 kilometrov novih vodovodnih cevi ter šest potrebnih pripadajočih objektov, kot so vodohrani in črpališča. „Zelo pomembna je bila obnova črpališča v Loki, s tega črpališča se namreč napaja dobršen del občine. Od tam se črpa voda iz doline Tinskega v vodohran Šentjanž,“ razlaga vodja oddelka za okolje in prostor Peter Planinšek. Dodaja, da je šmarski del projekta stal tri milijone evrov.

Denar države še čakajo
Za celotno naložbo so občine sicer namenile okoli 12,5 milijona evrov. Večino denarja so pridobile od Evropske unije in države, pri čemer je še nekaj težav. Država namreč občinam še vedno ni nakazala približno 1,2 milijona evrov. Projekt je sicer zagotovil boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, zagotovil ustrezno infrastrukturo za oskrbo z vodo in povečal število prebivalcev, oskrbovanih iz javnega vodovodnega sistema. „Vse cevi so zdaj iz duktilne litine, to je najsodobnejši material za vodovode, bil naj bi tudi izjemno trpežen, predvsem pa higiensko neoporočen,“ pravi Planinšek, ki napoveduje, da je njihova življenjska doba vsaj pet desetletij.

Dela še veliko
A občine so s projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle obnovile le okoli 10 odstotkov obstoječega vodovodnega omrežja. „Kakor kaže, finančna perspektiva do leta 2020 naj ne bi bila namenjena komunalni infrastrukturi. Tako ne verjamem, da bomo za te namene v naslednjih letih še uspeli dobiti kaj denarja. Drži pa, da bi bilo potrebno postoriti še marsikaj,“ pravi Planinšek. Kaj je še povedal o projektu, ki je zahteval ogromno priprav, usklajevanja in denarja, prisluhnite v spodnjem pogovoru z Anjo Deučman. (AD)

 

Peter Planinšek o projektu
Štajerski val v sliki