Izjemne arheološke najdbe na Donački gori

13.10.2016

Pred 2800 leti je bila na Donački gori naselbina.

Na strmem pobočju Donačke gore so odkrili prazgodovinsko arheološko najdišče - ostanke naselbine iz začetka železne dobe. Gre za izjemno najdbo, ki je po ocenah arheologov edinstvena tudi v evropskem prostoru.

Keramika iz leta 800 pr. n. št.
Nahajališče z ostanki več kot 200 kosov prazgodovinske keramike je na višini okoli 750 metrov po naključju odkril pohodnik. Po ugotovitvah arheologa Boštjana Odarja so najdbe stare približno 2.800 let in segajo v prelom iz bakrene v železno dobo. »Gre za izjemno najdbo. V Sloveniji imamo veliko višinskih naselbin, tako izjemnega najdišča kot na območju Donačke gore pa tudi v Evropi na poznamo. Gre za unikum,« razlaga Odar in dodaja, da najdišče ne bi bila tako velika posebnost, če ga ne bi odkrili na tako visokem in strmem pobočju. Kot so dognali z nadaljnjimi raziskavami, je bila gora nekoč poseljena, kar dokazuje obstoj novo odkritih teras.

Terase, delo človeških rok
Da je bila na Donački gora nekoč naselbina, priča terasasto oblikovan teren. Terase niso bile delo narave, temveč človeških rok. »Da so ljudje lahko živeli na gori in si na njej postavili bivalne objekte, so morali strm hrib preoblikovati v ravne terase. Terase so široke okoli 5 metrov in dolge 20 metrov ali več in so verjetno nastale potem, ko je bil narejen golosek,« pojasnjuje  Odar. Po njegovih ocenah je na tem območju pred 2.800 leti bivalo vsaj sto ljudi. Preživetje na gori jim je med drugim omogočal bližnji izvir pitne vode in pašne površine, na kateri se je najverjetneje pasla drobnica.

Najdbe na ogled prihodnje leto
Pri raziskovanju tega pomembnega najdišča so se združili Pokrajinski muzej Celje, ki hrani najdbe, sodelujeta tudi Narodni muzej Slovenije in Inštitut za arheologijo. Po Odarjevih besedah so arheologi s terenskim delom v teh dneh zaključili, na vrsti je analiza raziskave, do sredine prihodnjega leta bo sledila še objava gradiva v publikacijah, morda tudi v monografiji. Najdbe si bomo lahko prihodnje leto ogledali v Rogatcu, Pokrajinskem muzeju Celje in najverjetneje tudi v Ljubljani. (SP)
Štajerski val v sliki