Junaki zaposlovanja v Celju

21.10.2016

Junaki zaposlitve bodo po Celju obiskali še 10 drugih mest po državi. Cilj je mlade spodbuditi, da sami aktivno sodelujejo pri reševanju problematike brezposelnosti ali neustrezne zaposlenosti.

Brezposelnost v Sloveniji tudi med mladimi še vedno pada, a prava slika je nekoliko drugačna. V Zvezi svodobnih sindikatov Slovenije ugotavljajo, da jih je vedno več ujetih v prekarne oblike zaposlitve, njihove pravice pa so pogosto kršene. Da bi lahko opozarjali na to problematiko, so za mlade zasnovali projekt Junaki zaposlovanja - vrnimo si prihodnost.

Mladi razmišljajo proaktivno
Projekt je rezultat skupnega dela Zveze svobodnih sindikatov in Zavoda Mladinska mreža Mama. Njegov namen je mlade na dogodkih v njihovem lokalnem okolju spodbuditi, da opozorijo na svoj položaj, razmišlajo o možnostih zaposlitve, preprekah in težavah ter da poskušajo proaktivno sodelovati pri njihovem reševanju. V sklopu projekta bodo po vsej sloveniji pripravili 12 dogodkov. Prvi je bil v Velenju, kjer so bili z odzivom mladih zelo zadovoljni pravi Zala Turšič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: „Zanimanje je bilo zelo veliko. Sploh, če gledamo na to, da gre za manjši kraj in ne za Ljubljano ali Maribor. S tem so pokazali, da so to teme, ki jih zanimajo in so pomembne za njihov vsakdan.“ Na drugem dogodku v Celju so sodelovale štiri ambasadorke iz lokalnega okolja, vse so brezposelne, zaključujejo študij ali pa so ujete v prekarne oblike dela. Z mladimi so delile svoje izkušnje in skupaj z njimi raziskovale možnosti, s katerimi lahko zaščitijo svoje pravice na trgu dela. V spodnjem posnetku prisluhnite pogovoru Nine Slak z Zalo Turšič o projektu in položaju mladih v Sloveniji. (NS)

POGOVOR Z ZALO TURŠIČ
Štajerski val v sliki