Kaj so pokazale okoljske analize v Cinkarni Celje?

21.04.2016

Vmesne rezultate zadnjih analiz je zainteresirani javnosti predstavila tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.

Okoljski skrbni pregled v Cinkarni Celje je pred časom pokazal vsebnost odpadkov preteklih dejavnosti na območju aktualne proizvodnje in na odlagališčih Bukovžlak in Za travnik. Družba se je zato odločila, da bo opravila podrobnejše analize in se lotila sanacije teh območij. Projekt je zaupala nemškemu podjetju CDM Smith. Kaže, da bo potrebno še veliko dela. 

Tveganja za zdaj ni
Družba Cinkarna Celje je s strokovnjaki iz nemškega podjetja CDM Smith, ki se ukvarja z raziskavami in izdelavo ocen tveganja za območja intenzivne industrije, predstavila vmesne rezultate zadnjih analiz. Ti kažejo, da tla na vseh treh analiziranih območjih na človeka in rastline ne vplivajo negativno. Je pa negativen vpliv zaznan na podtalnici za ograjo podjetja, in znotraj območij obeh odlagališč. V njej so našli težke kovine kot so cink, arzen, kadmij in svinec. Analize so pokazale tudi, da odkrite škodljive snovi izvirajo iz preteklosti in niso povezane s sedanjo dejavnostjo podjetja. Zdravje zaposlenih, po zatrjevanju vodstva, naj ne bi bilo ogroženo. Sedaj sledijo dodatne analize, ki bodo privedle do končnega cilja, to je ocena tveganja. Na podlagi tega bodo po potrebi naredili sanacijski načrt. Raziskavo bodo v nadaljevanju razširili tudi izven območja Cinkarne, da bi ugotovili kakšna so tveganja za prebivalce okoliških naselij. Ni še namreč znano, ali onesnažena podtalnica prehaja tudi izven ograjenega dela. Doslej so namreč analize opravljali za ograjo podjetja in znotraj odlagališč Bukovžlak in Za travnik. Pri nadaljnih raziskavah bodo morali dobiti soglasja lastnikov okoliških zemljišč. Ocena tveganja naj bi bila končana čez približno eno leto, takrat bo znano, kakšna bo sanacija degradiranih območij in kaj bo potrebno storiti za morebitno zaščito okoliških prebivalcev. Koliko bo stala sanacija, je po besedah vodstva preuranjeno govoriti, zagotovo pa številka ne bo majhna. V spodnjem posnetku prisluhnite tehnični direktorici Cinkarne Celje Nikolaji Podgoršek Selič o rezultatih zadnje analize in načrtih za naprej. (NS)

NIKOLAJA PODGORŠEK SELIČ O ANALIZI
Štajerski val v sliki