Kako do brezplačnih znanj in veščin?

14.09.2018

Znanstveno dokazano je, da so tisti ljudje, ki se nenehno izobražujejo bolj zadovoljni, optimistični in zdravi.

Živimo v času, ki terja nenehno nadgradnjo znanj. Zato Evropska unija finančno podpira programe vseživljenjskega učenja. Evropskega denarja je deležna tudi Ljudska univerza Slovenska Bistrica, z njim pa tako podjetjem kot posameznikom zagotavlja najrazličnejše brezplačne izobraževalne programe. In še jih bo.

Vedoželjni bolj optimistični in zdravi
Znanje, kompetence in veščine izboljšajo življenje ljudi, zato si v Ljudski univerzi Slovenska Bistrica prizadevajo zagotoviti čim več denarja Evropske unije za izvedbo brezplačnih izobraževanj - tečajev, delavnic in treningov za podjetja, ustanove in njihove zaposlene. "Ob tem velja poudariti, da so posamezniki, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje bolj zadovoljni, bolj optimistični in posledično bolj zdravi. To je znanstveno dokazano," poudarja direktorica Brigita Kruder. Ob tem ugotavljajo, da izobraženi ljudje samoiniciativno težijo k novim znanjem, tisti z nizko stopnjo izobrazbe pa potrebujejo bistveno več motivacije za učenje. (Tudi o tem direktorica Kruderjeva v spodnjem posnetku.)

Prihajajo priznani predavatelji
Poleg široke palete raznovrstnih programov za pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc (v obdobju 2016 - 2019) bodo do konca leta izvedli še štiri brezplačne delavnice s priznanimi predavatelji. Dr. Željko Ćurić bo govoril o doseganju sinergij pri medgeneracijskem sodelovanju; Edvard Kadič o neverbalni komunikaciji v pogajanjih in prodaji; delavnica Mateja Tuška bo usmerjena v timsko delo in učinkovito komuniciranje; Anja Križnik Tomažin pa bo predavala o govorici telesa in javnem nastopanju. Da bi se Ljudska univerza Slovenska Bistrica še bolj približala potrebam lokalnega prostora, je pripravila poslovni zajtrk za vodstva podjetij in zaposlene. Pozvala jih je, naj povedo kakšna znanja potrebujejo za svoje uspešno poslovanje in osebni razvoj. Njihove predloge bo upoštevala pri pripravi programov po letu 2019. (BF)

BRIGITA KRUDER O POMENU UČENJA
Štajerski val v sliki