Statistika ne laže: najbolj plodne so Korošice

08.03.2019

Ob dnevu žena o razlikah med Slovenkami. (Foto: Pixabay)

Pogosto slišimo o razlikah med ženskami in moškimi. Tokrat pa se bomo ob mednarodnem dnevu žena ozrli po razlikah med ženskami. Med ženskami v različnih delih Slovenije. V kateri regiji so najbolj izobražene, kje zaslužijo največ in kje rodijo največ otrok?  

Najmlajše umirajo v Podravju, najstarejše na Obali
Prebivalstvo se stara tudi v Sloveniji, temu ne uidejo niti ženske. V začetku lanskega leta je bilo sicer kar 154 Slovenk starih 100 let ali več. Vsaka regija pa ima področje, v katerem izstopajo njene prebivalke, na Statističnem uradu ugotavljajo v posebni statistiki ob 8. marcu. Tako je v savinjski regiji najmanj žensk, le 6,5 odstotka, starejših od 80 let. A Slovenke najmlajše umirajo v podravski regiji, povprečna starost umrlih je tam 80 let in pol. Z najvišjo pričakovano življenjsko dobo se s slabimi 85 leti lahko pohvalijo ženske iz obalno-kraške regije. Kljub temu največ upokojenk živi v goriški regiji, 38 odstotkov, najvišja povprečna starost žensk pa je značilna za pomursko regijo, in sicer dobrih 46 let. Številčno razmerje med ženskami, starimi 65 let ali več in dekleti, mlajšimi od 14 let, je sicer zaradi visoke rodnosti najbolj ugodno na jugovzhodu države. Obratno je v pomurski regiji, kjer na 100 mladih živi skoraj enkrat toliko starejših žensk. Statistika kaže še, da so v začetku lanskega leta ženske predstavljale 50,3 odstotka prebivalstva Slovenije. Sicer se vsako leto rodi več dečkov, a po 60. letu starosti zaradi daljšega življenja začnejo prevladovati ženske. Kljub temu ženske številčno prednjačijo le v šestih od dvanajstih statističnih regij. V večini so v pomurski, podravski, zasavski, osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški regiji.

giphy

Kje so ženske najbolj izobražene?
Primorsko-notranjska se lahko pohvali z največ diplomantkami, tam na vsakih 100 diplomantov terciarno izobraževanje zaključi 177 deklet. Najmanj diplomantk beležijo v obalno-kraški regiji. Sicer je bilo v minulem študijskem letu med študenti 58 odstotkov deklet. Prav tako ima v Sloveniji višjo izobrazbo več žensk kot moških.

giphy

Najnižja plača v Pomurju
Kar 70 odstotkov žensk je delovno aktivnih – največ je zaposlenih v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa v Pomurju. Na delo se v drugo regijo največ žensk, skoraj polovica, vozi iz zasavske regije. Morda delajo v osrednjeslovenski regiji, kjer imajo ženske najvišjo povprečno bruto plačo. Mesečno ta znese 1876 evrov. Tudi tu so na koncu lestvice prebivalke iz pomurske regije, ki imajo med vsemi Slovenkami najnižjo povprečno plačo. Mesečno prejmejo 1453 evrov bruto. Pogosto govorimo tudi o razlikah v plačilu med moškimi in ženskami. V Sloveniji do največjih razlik na tem področju prihaja na Gorenjskem, kjer moški povprečno zaslužijo 172 evrov več od žensk.

giphy

Največ otrok rodijo Korošice
Za koroško regijo je značilno najvišje povprečno število živorojenih otrok na žensko, obratno je v obalno-kraški regiji. Na Koroškem in na jugovzhodnem delu države k visoki rodnosti doprinese tudi podatek, da je tam doma največ žensk, ki so rodile vsaj štiri otroke. Najmanj žensk pa se za otroke odloča v osrednjeslovenski regiji. Pa podatki o rekreaciji? Najmanj žensk, le 36 odstotkov, se rekreira v posavski regiji, najbolj telesno aktivne pa so prebivalke Osrednje Slovenije. Največ normalno hranjenih, 57 odstotkov, je žensk na Gorenjskem. Največ težav s prekomerno telesno težo imajo ženske iz zasavske regije, kjer je predebelih 20 odstotkov žensk, najmanj pa se jih s temi težavami srečuje v koroški in goriški regiji. In kje so ženske najbolj zadovoljne s svojim življenjem? V jugovzhodni Sloveniji, kjer so svoje zadovoljstvo ocenile z oceno 7,5 od 10. Najmanj pa so zadovoljne ženske v pomurski in posavski regiji, podale so oceno 6,9.

giphy

Mariji sledi Ana
Za konec pa še zanimivost z imeni. Že več let med ženskimi imeni po vsej državi prednjači Marija, tesno za petami ji je Ana. Največ Marij živi v pomurski regiji, kjer se na to ime odzove vsaka 13. ženska, najmanj pa jih je v obalno-kraški regiji. Slednja je med regijami prav tako na repu pri imenu Ana. Več razlik je pri tretjem najpogostejšem imenu. V podravski, zasavski, osrednjeslovenski, gorenjski in primorsko-notranjski Mariji in Ani sledi Maja. V koroški in savinjski so na tretjem mestu Irene, v posavski in jugovzhodni Jožice. V pomurski regiji je tretje najbolj priljubljeno žensko ime Terezija, v obalno-kraški Nataša, v goriški pa Maja. (TMG)

giphy
Štajerski val v sliki