november 2, 2016

Kako zdravi ste v vaši občini?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvedel projekt Zdravje v občini. Na enem mestu prikazuje in med seboj primerja zdravstveno stanje ljudi v vseh slovenskih občinah. Služil bo za pripravo ukrepov za izboljšave. Preveri, kako zdrava je tvoja občina.

Oblikovali spletno aplikacijo
„Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji,“ pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi različne deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev. Vsi podatki so zbrani na posebni spletni strani, kjer so prikazani po posameznih občinah ter jih je mogoče primerjati s slovenskim in regionalnim povprečjem. Med drugim so prikazani demografski in razvojni kazalniki občin, dejavniki tveganja za zdravje, preventiva, zdravstveno stanje in umrljivost.

Na vzhodu slabše kot na zahodu
Na NIJZ poudarjajo, da na razlike v zdravju vplivajo različni dejavniki, ki niso nujno povezani s krajem oziroma regijo bivanja. „Kljub temu so občine v vzhodnem delu Slovenije v povprečju v nekoliko slabšem položaju od občin na zahodu države,“ navajajo in razlagajo, da na razlike v zdravju vplivajo socialno-ekonomski dejavniki, kot so izobrazba, dohodek in zaposlenost, kultura in etnična pripadnost, sistem zdravstvenega varstva ter življenjski slog posameznika. Če vas zanima, kaj na podlagi raziskave kažejo podatki za vašo občino, preverite TUKAJ. (AD)