december 1, 2016

Kapitalska okrepitev v Atriju Celje

Podjetje Atrij Celje, ki se ukvarja s prodajo in upravljanjem z nepremičninami, ima novega strateškega partnerja. Potem, ko se je v zadnjih letih soočalo s finančnimi težavami, je odslej del nove, večje nepremičninske družbe Atrij Fisa, s sedežem v Celju.

Na poti okrevanja
Atrij Celje, ki spada med največja podjetja za upravljanje nepremičnin na Celjskem, deluje že dobrih 37 let. Upravlja z več kot 300 objekti na širšem celjskem območju, v zadnjih letih pa se je, tudi zaradi razmer na trgu, soočal s finančnimi težavami. „Imeli smo premalo kapitala, zato so se pojavile motnje v tekočem poslovanju,“ je pojasnil direktor Radovan Cink. Da bi izboljšali poslovanje, so si v podjetju že več let prizadevali najti strateškega partnerja, ki bi Atrij Celje kapitalsko okrepil. To jim je sedaj uspelo s priključitvijo, k večji nepremičninski družbi Atrij Fisa, katere 60 odstotni lastnik je fružba Fisa nepremičnine iz Murske Sobote. Atrij Celje ima v novonastali družbi, ki bo poslovala na dosedanjem naslovu v Celju, 30 odstotni delež. Podjetje pa kljub združitvi ohranja vse dosedanje aktivnosti in nadaljuje delo. (NS)