Kdaj denar za prenovo konjiškega vrtca?

02.10.2015

Se bo potrpežljivo čakanje vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev vendarle kmalu obrestovalo?

Vrtec na Prevratu v Slovenskih Konjicah že vrsto let čaka na prenovo. Gradbeno dovoljenje za adaptacijo in širitev objekta je v predelu že skoraj tri leta, a zatika se pri denarju. Bo občina naposled zagotovila finančno rešitev?

Loterijski davek za vrtec?
Vrtec Slovenske Konjice ima eno od svojih enot na Prevratu, objekt je star približno 35 let, v njem so otroci prvega starostnega obdobja v petih oddelkih. Ravnatelj Tomaž Popovič, ki je vodenje zavoda prevzel pred kratkim, poudarja potrebo po celoviti prenovi: “Ker nimamo natančnih zagotovil, kdaj bomo lahko začeli obnovitvena dela, bomo posodobili vsaj opremo. Nekaj nakupov načrtujemo že letos,“ napoveduje ravnatelj. Po grobi oceni bi za adaptacijo in razširitev vrtca potrebovali 3 milijone evrov. O tem, kako zagotoviti denar, so se na zadnji seji spraševali konjiški občinski svetniki. Svetniška skupina SMC je predlagala ustanovitev proračunskega sklada za prenovo vrtca. Vanj bi usmerili tudi del loterijskega davka (295 tisoč evrov), ki se je pred kratkim stekel v konjiški proračun. Tako bi občina imela pripravljen denar v primeru državnega razpisa - ko oziroma če bo na voljo. Vendar SMC-ejev proračunski amandma ni dobil zadostne podpore svetnikov. Večina je podprla predlog občinske uprave, da se višek proračunskega denarja, tudi del loterijskega davka, porabi za nakup zemljišč v Tepanju, kjer občina načrtuje ureditev poslovne cone. Nekaj denarja pa tudi za ureditev protipoplavne varnosti na Zbelovem.

Naposled spodbudna novica
Je pa župan Miran Gorinšek te dni postregel s spodbudno informacijo. Novembra bo občina poplačala finančne obveznosti (leasing) za gimnazijo. Tako se bo sprostilo nekaj proračunskega denarja za najetje novega kredita: "Po mojih informacijah v novi finančni perspektivi ne bo na voljo razpisov za prenovo ali gradnjo vrtcev. Zato smo primorani iskati možnosti, da naložbo uresničimo sami. Pri pripravi proračuna za prihodnje leto bomo dorekli obliko finančnega aranžmaja," pojasnjuje župan Gorinšek. Sicer pa na boljše pogoje za delo in vzgojo v konjiški občini že vrsto let potrpežljivo čakajo tudi v vrtcu v Ločah. Tamkajšnji otroci in vzgojitelji so že nekaj časa v mobilni bivanjski enoti. (BF) 
Štajerski val v sliki