Ko Heroji furajo v pižamah

25.11.2017

V prometnih nesrečah ugašajo tudi mlada življenja. Mnogim botruje alkoholiziranost. Da bi bilo poslej drugače, so mladi na Konjiškem skupaj s strokovnjaki in predstavniki lokalne skupnosti sedli za skupno mizo in se pogovarjali, kako izboljšati razmere.

Kar trikrat pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah
Mladi na Konjiškem so opozorili, da ob koncih tedna, ko se odpravljajo na zabave, nimajo dovolj možnosti za koriščenje javnega prevoza. Potrkali pa so tudi na lastno vest in priznali, da pogosto pregloboko pogledajo v kozarec, so pa tudi pod vplivom drugih psihoaktivnih snovi. Janez Hudej, predstavnik Zavoda VOZIM je udeležencem posveta predstavil projekt »Heroji furajo v pižamah«, katerega nosilec je Zavod VOZIM. Zbranim je položil na srce, naj imajo vedno v mislih, da prometna nesreča ne pusti posledic samo neposredno udeleženim, ampak tudi njihovim prijateljem, družini, širši skupnosti. Cilji projekta so usmerjeni k zmanjševanju škodljivega pitja med mladimi in motiviranju njihovih staršev, da sodelujejo pri varnem prevozu svojih otrok na zabave in domov. "Dokler bodo med mladostniki vzor tisti, ki so pili in sedli za volan, se bodo prometne nesreče še dogajale! Mladi predstavljajo rizične cestnoprometne udeležence, saj so v primerjavi s povprečnimi vozniki kar več kot trikrat pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah. Zato so pomembna ozaveščanja in nenehna izobraževanja," je poudarila predstavnica Javne agencije za varnost prometa, Vesna Marinko.

Kaj pravi statistika?
V prometnih nesrečah pogosto posredujejo tudi gasilci. Peter Muraus, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, je predlagal, da bi otroke in najstnike čim pogosteje v neformalna izobraževanja o varnosti v cestnem prometu. Pomočnik komandirja konjiške Policijske postaje Andrej Mernik pa je postregel s spodbudnim podatkom. Število letošnjih prometnih nesreč se je v konjiški, zreški in vitanjski občini v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo. A vsaka prometna nesreča je odveč. Zato so posvet zaključili s predstavitvijo akcijskega načrta za izboljšanje razmer na širšem Konjiškem. V prizadevanjih se bodo povezale institucije, ki so kakorkoli povezane z varnostjo v prometu. (BF)
Štajerski val v sliki