Konjiške ulice bodo zavzeli uporni kmetje

26.03.2015

Podrobnosti o dogodku so organizatorji predstavili na novinarski konferenci.

Tretjo nedeljo v aprilu bodo v Slovenskih Konjicah obeležili 500. obletnico vseslovenskih kmečkih uporov, ki so se začeli prav v Konjicah. Takratno vzdušje med upornimi kmeti bo pričaralo več kot 400 nastopajočih. Gre za edinstven prireditveni dogodek v slovenskem prostoru.

Začetek upora na Konjiškem

Zgodovinski viri navajajo, da so na Kranjskem, ki jo je kmečki upor leta 1515 najprej zajel, že 18. maja 1515 vedeli za uporne konjiške, zbelovske in studeniške podložnike. Štajerska je bila tako za Kranjsko druga notranjeavstrijska dežela, kamor se je kmečki upor razširil. Tudi Valvasor je v svoji znameniti Slavi vojvodine Kranjske zapisal, da se je razširjenje kmečkega upora iz Kranjske na Štajersko začel prav pri Konjicah in da upor na Štajerskem ni tako krvav kot na Kranjskem. Tako je v Konjicah prišlo do velikega zborovanja štajerske slovenske puntarske gmajne od meje s Kranjsko do Ptuja.

Zakaj kmečki upor?

Slovenski kmečki upor leta 1515 je bil največji kmečki upor na Slovenskem - zajel je vso slovensko ozemlje, udeležili se ga je 80 tisoč članov kmečke zveze odprti boj je trajal štiri mesece. Če prištejemo še čas priprav in začetne nemire, pa kar leto in pol. Kmetje so se uprli krivicam in bremenom, ki so jim jih nalagali posvetna in cerkvena zemljiška gospoda. Kmetje, podložniki, tlačani so se uprli samovoljnemu povečevanju fevdalcev glede tlake, naturalnih dajatev. Do uporniških gibanj je prišlo, ko je naloženo breme fevdalcev preseglo zmogljivo mero, ko so kmetje bili potisnjeni na rop prepada in so bili prepričani, da se lahko rešijo le z uporom. Kmečki upor sicer ni bil uspešen, predstavlja začetek konca fevdalnega reda.

"Le vkup, le vkup uboga gmajna"

Zato so se v Slovenskih Konjicah odločili, da obletnico počastijo z edinstveno prireditvijo. Poleg lokalnih društev in organizacij bodo pri uprizoritvi kmečkega upora sodelovale še gostujoče srednjeveške skupine. Tretjo aprilsko nedeljo bodo v Konjicah kolo časa zavrteli 500 let nazaj. Dramaturško zasnovo celodnevnega dogodka je pripravila domačinka Ela Dolšak:" Dodobra sem naštudirala zgodovinske vire in tako vsaj nekoliko skušala podoživeti duh takratnega časa. O tem, kakšna bo uprizoritev, ne želim govoriti. Pridite in se prepričajte. Veličastno bo." Sicer pa je Ela Dolšak skupaj s člani društva Gnezdo že nekaj dni zaposlena s šivanjem kostumov. Izkazala se je tudi kot izvrstna šivilja: " Pobrskala sem po starih knjigah in našla skice takratnih oblačil kmetov in plemstva. Zdaj jih že krojimo in šivamo. Gospod župnik Ivan Vogrin nam je prijazno odstopil prostor, ki bo nekaj tednov šivalnica. Vabim Konjičane, da nam dostavijo kakšne neuporabne enobarvne rjuhe, odpadne kose usnja ali neuporabna obuvala. Vse bo dobrodošlo za pripravo kostumov." (BF)
Štajerski val v sliki