Konjiški Patriot z novo podobo in vsebinami

03.10.2017

Najnovejši pridobitvi so že nazdravili, uradno odprtje prenovljenega Patriota še sledi.

Prireditveni center Patriot v Slovenskih Konjicah ima prenovljeno podobo, ki bo omogočila razvoj dveh dejavnosti. Prva se nanaša na koriščenje sodobne 3D opreme, druga pa na zmanjševanje alkoholizma med mladimi z osveščanjem o kulturi uživanja žlahtne kapljice.

Oba projekta finančno podprla država
Večji del prostorov prireditvenega centra Patriot, ki sodi pod okrilje Mladinskega centra Dravinjske doline, je bilo neizkoriščenih. Zdaj so v njem uredili 3D work-shop kotiček in ga opremili s 3D printerji, skenerji in pisali, ki jih bodo lahko mladi koristili v najrazličnejše namene. "Gre za projekt Mladinske zadruge Kreaktor, ki je za njegovo uresničitev na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela 20 tisoč evrov," pojasnjuje direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline Neža Brečko Pavlič. Drugi del prenovljenega prostora pa bo namenjen izvajanju projekta Vinske vibracije, prijavil ga je Mladinski center Dravinjske doline in zanj prav tako prejel 20 tisoč evrov državne podpore. Mlade bodo v sodelovanju z lokalnimi proizvajalci vin izobraževali o kulturi uživanja žlahtne kapljice. K sodelovanju bodo povabili lokalne proizvajalce žlahtne kapljice. Vinske vibracije naj bi v obliki izobraževalnih delavnic pripravljali enkrat mesečno, na predavanja pa bodo vabili vinarje in strokovnjake s področja gastronomije. Obe novosti direktorica Brečko Pavličeva podrobneje predstavlja v spodnjih posnetkih. (BF)

KOMU NAMENJEN 3D WORK-SHOP

KAJ OBETAJO VINSKE VIBRACIJE
Štajerski val v sliki