februar 23, 2017

Korak bližje k Eko kampu Vrbje

V občini Žalec že dlje časa želijo urediti območje ob ribniku Vrbje. Tam naj bi zrasel Center zdravega in aktivnega življenja – Eko kamp. Žalski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili občinski podrobni prostorski načrt, ki bo osnova za uresničitev projekta. Idejna zasnova je že izdelana. 

Delali bodo v etapah
Idejna zasnova temelji na trajnostnem, samooskrbnem in energetsko učinkovitem konceptu. Načrtujejo klasični ali naravni bazen, ki se bo čistil sam, šotorišče, lesene hiške za kampiranje, igrala za otroke, površine za gasilski poligon, obogatiti želijo tudi gostinsko in turistično ponudbo. Občina sicer na območju že ureja parkirišče, stoji tudi že del postajališča za avtodome. Celovite ureditve pri ribniku Vrbje se namerava sicer lotiti v več etapah. Vsaka etapa bo zasnovana tako, da bo, ko bo končana, zaokrožena celota. Ker občinskega denarja ni dovolj, bo občina za uresničitev projekta poiskala sovlagatelja, upa tudi, da bi del naložbe lahko uresničila z evropskim denarjem. Celoten projekt je ocenjen na približno 1,5 milijona evrov. Kdaj bodo območje, kot je predvideno v idejni zasnovi, začeli urejati, še ni znano. (NS)