V Kozjem proslavili občinski praznik

08.04.2017

Letošnji nagrajenci občine Kozje z županjo Milenco Krajnc.

Na včerajšnji slovesnosti ob prazniku občine Kozje so bili v ospredju pozornosti občinski nagrajenci. Županja Milenca Krajnc je najvišje priznanje, zlati grb, podelila družinskemu podjetju EKOD iz Vrenske gorce, hkrati je z zadovoljstvom predstavila vse uresničene dosežke občine.

Trije grbi in dve denarni nagradi
Podjetje EKOD je po oceni predlagateljev zgled odlične sinergije dobre ideje, poguma in jasne vizije, zato mu je županja Milenca Krajnc podelila najvišje priznanje, zlati grb občine. Družinsko podjetje, ki ga vodita Miran in Branka Dobravc, je specializirano za proizvodnjo sončnih elektrarn in je eno izmed prvih, ki se je v Sloveniji začelo ukvarjati s fotovoltaiko. S svojo blagovno znamko Sladko proizvajajo sadne sokove, dejavnost pa so s Pekarno pod gradom razširili tudi na proizvodnjo in prodajo pekovskih in slaščičarskih izdelkov. Ob tem odlično sodelujejo z različnimi društvi in skrbijo za ugled občine. Srebrni grb je za prispevek k lepši in boljši podobi kraja prejel vsestransko aktiven Miloš Čepin iz Kozjega. Bronasti grb pa je dobila upokojena učiteljica Elizabeta Tučič iz Gorice pri Slivnici, ki je po navedbi predlagateljev šolski primer, da biti učiteljica ni le poklic, temveč poslanstvo. Denarnih nagrad sta se razveselila Prostovoljno gasilsko društvo Buče za 90 let nesebičnega in prostovoljnega dela in Lovska družina Kozje za 70-letno uspešno delo na področju lovstva, za strokovno vključevanje v vzgojno izobraževalno delo in kot spodbudo za nadaljnje aktivnosti.

5 kilometrov novih cest in prenovljen trg Kozje
Županja Milenca Krajnc je slovesnost izkoristila za pregled dela v obdobju od zadnjega praznika. Kot je poudarila, so kljub zamujanju evropskih razpisov in krčenju državnega denarja uspeli izvesti kar nekaj naložb, ki bodo krojile prihodnost občine. Županja je najbolj ponosna na posodobljeno prometno infrastrukturo, saj so bogatejši za pet kilometrov novih občinskih cest. »Uspeli smo rekonstruirati in razširiti 1700 metrov povezovalne ceste Buče – Polje in 1200 metrov ceste Šonovo – Belo. Na novo smo zgradili cesto Veliki kamen – Vetrnik v dolžini 1100 m in v Gorjanah v dolžini 260 m. V sklopu sanacije plazu v Podsredi je bilo obnovljenih 360 m ceste. Veselimo pa se številnih projektov na državnih cestah, predvsem obnove ceste Buče – Kozje, pa novo zgrajenega mostu čez reko Bistrico na Bistrici pri Lesičnem, sanacije plazu na cesti na Drenskem Rebro in preplastitve cest v Kozjem in Gorjanah, » našteva županja in dodaja, da so bili aktivni tudi na številnih drugih področjih. Tako so uredili javno razsvetljavo v trgu Kozje, s čimer so zaključili večletni projekt obnove trškega jedra. Za prevoze otrok v šolo so kupili nov kombi in hkrati zagotovili kombi za delovanje režijskega obrata. Na pokopališču Buče so uredili pot s tlakovanjem. Sanirali so plazova na Gubnem in v Podsredi. V tri krajevne skupnosti namestili defibrilatorje. Prav tako so pripravljali projekte in idejne zasnove projektov na različnih področjih. (SP)
Štajerski val v sliki