Kozjanski park širi posest v Podsredi

04.05.2015

V starem trškem jedru Podsrede je kar nekaj nepremičnin v lasti Kozjanskega parka.

Javni zavod Kozjanski park iz Podsrede je bogatejši za nov objekt z  okoliškim zemljiščem. Pridobil ga je z zamenjavo nekdanje upravne stavbe parka v Bistrici ob Sotli.

Kaj  prinaša menjava nepremičnin?

Z menjalno pogodbo bo JZ Kozjanski park precej okrepil in razširil sedež uprave parka v Podsredi. V objektu tik ob upravni stavbi zavoda naj bi po besedah direktorja Tea Hrvoja Oršanića zaživel večji parkovni info center. Ob njem je že zdaj prekrasen vrt, na katerem bodo zaposleni v parku gojili ekološko pridelane vrtnine. Z menjavo parcel je zavod po Oršaničevih besedah postal tudi lastnik nekaj hektarov gozdov. Dobrodošli bodo kot vir ogrevanja na lesno biomaso. Precej potratno kurjavo na olje želijo namreč na upravi parka zamenjati za ekološko in cenejše ogrevanje z lesnimi sekanci. Je pa zavod, kot še pravi Oršanić, v last pridobil tudi nekaj travniških površin s starimi jablanami, ki bodo postale del viskodebelnega travniškega sadovnjaka. Ob njem bo zrasla še nova drevesnica za vzgojo sadik avtohotonih sort starih jablan. (SP)
Štajerski val v sliki