Kozje s prenovljenim trškim jedrom

20.12.2016

Urejen in slovesno razsvetljen trg je najlepše praznično darilo občankam in občanom Kozjega.

S prižigom prazničnih luči so Kozjani proslavili zaključek celovite obnove starega trškega jedra Kozjega. Občina ga je urejala vse od leta 2012.

Nova komunalna infrastruktura, cesta, razsvetljava…
Obnovo spomeniško zavarovanega trga so po besedah županje Milence Krajnc začeli že v letu 2012, ko so povsem obnovili oz. na novo zgradili komunalno infrastrukturo, vse od vodovoda, kanalizacije, elektrifikacije trga, do položitve telekom kabla in kabla za javno razsvetljavo, prav tako so obnovili lokalno cesto in javno pot skozi trg. »V letu 2013 so bile vse mirujoče površine tlakovane z granitnimi kockami, urejeni so bili priklopi objektov na meteorno kanalizacijsko omrežje, zgrajen nov parapetni zidek v enosmerni ulici in nabavljena nova urbana oprema, kot so koši za smeti, stojala za kolesa, pitnik, zasajena so bila tudi okrasna drevesa lip. Na novo so bile urejene tudi dostopne rampe in klančine do objektov v trgu ter postavljene enostavne varovalne kovane ograje ob objektih,« razlaga Milenca Krajnc in dodaja, da so to zimo končali še zadnjo fazo projekta, in sicer prenovo javne razsvetljave, ki jo krasi 23 ročno kovanih, energetsko varčnih svetilk.
 
Sledi energetska sanancija stavb
Občina namerava v prihodnjih letih nadaljevati obnovo trga. V ospredju bo toplotna sanacija mogočnih večstanovanjskih stavb z obnovo fasad in streh. Z naložbeno-vzdrževalnimi deli želi občina ohraniti kulturno dediščino, izboljšati življenjske pogoje v trgu in ohraniti oziroma povečati število prebivalcev v kraju in tudi sami občini. (tekst: SP, fotografije: Mojca Valenčak)

 

 
Štajerski val v sliki