oktober 25, 2020

Hedvika Zdovc - gospa, ki skrbi, da se dokumenti ne izgubijo v času

Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje je med letošnjimi nagrajenci, ki jim Arhivsko društvo Slovenije podeljuje Arškerčeve nagrade in priznanja. S čim je pritegnila njihovo pozornost?

Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje je z Vesno Gotovina iz Arhiva Republike Slovenije prejela Aškerčevo priznanje, ki ga podeljuje Arhivsko društvo Slovenije. Priznanje sta prejeli za pripravo Zbirnega kataloga rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. S tem sta, kot pravijo v društvu, prispevali k razvoju slovenske arhivistike na področju dela z ustvarjalci arhivskega gradiva ter odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega. Kaj pa je zbirni katalog in čemu je namenjen? Zdovčeva pojasnjuje, da pri poslovanju javne uprave nastane gradivo, ki ga je potrebno hraniti. Roki hrambe pa so različni. Zato je ministrstvo za javno upravo predlagalo pripravo novega pravilnika določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, njegova priloga pa je zbirni katalog. Tako lahko ustvarjalci dokumentarnega gradiva lažje upravljajo z njim. Še več o katalogu ter delu in poslanstvu arhivov pa je Hedvika Zdovc povedala v pogovoru za naš radio. Slišite ga v spodnjem posnetku.