februar 19, 2022

Kaj vse nam povedo naši priimki?

Leksikon priimkov pojasnjuje ozadje več kot 19.000 priimkov, tudi priimkov, ki prednjačijo v Obsotelju in na Kozjanskem.

Pri celjski Mohorjevi družbi je izšel Leksikon priimkov. Pod njega se je podpisal jezikoslovec Janez Keber. V njem je zbral več kot 19.000 priimkov. Leksikon jih pojasnjuje glede na izvor in obliko, pogostost in prostorsko razporejenost, zgodnje zapise v starih dokumentih, besedotvorno sestavo ter pomen. Kot ugotavlja avtor, največ Slovencev nosi priimek Novak, priimki s končnico -šek največkrat izhajajo iz Savinjske regije, priimki iz Obsotelja in Kozjanskega pa nam pogosto povedo izvor ljudi, ki jih nosijo. Keber poudarja, da je Leksikon priimkov enakovreden slovarjem, ki jih pozna slovenski jezik, saj so osnova identitete naroda. O tem, kako so nastali priimki in kaj nam povedo tudi priimki iz naših krajev, pra Janezu Kebru še prisluhnite v spodnjem pogovoru. (TMG)