januar 25, 2018

Mediji za razrešitev kulturnega ministra

Združenje radiodifuznih medijev opozarja na vse težje razmere za opravljanje televizijske in radijske dejavnosti v Sloveniji. Ker ministrstvo za kulturo po njihovem ni storilo praktično ničesar za izboljšanje razmer, z javnim pozivom predsednika vlade Mira Cerarja pozivajo, naj razreši kulturnega ministra Antona Peršaka.

Zastarela medijska zakonodaja
Združenje radiodifuznih medijev združuje izdajatelje radijskih in televizijskih postaj, deluje pa v okviru Gospodarske zbornice Slovenije – Medijske zbornice. Opozarja, da je slovenska zakonodaja stara že 17 let in da ne ustreza več aktualnim razmeram. „Kljub zaskrbljujočim razmeram Ministrstvo za kulturo v času vlade Mira Cerarja ni storilo praktično ničesar, da bi se stanje v slovenskih medijih izboljšalo. Prav tako minister Anton Peršak ni storil ničesar, da bi na kakršenkoli način domačim medijem olajšal delo v težkih razmerah in ne nazadnje zagotovil obstoj. Celo nasprotno! V času vlade Mira Cerarja so se z zakonom določena sredstva za televizijske in radijske programe s statusom posebnega pomena zmanjšala za 5,5 milijona evrov. Zmanjšanje z zakonom določenega zneska pa pomeni, da je Ministrstvo kršilo celo veljaven Zakon o medijih,“ poudarjajo v združenju in dodajajo, da sta bili praktično edini spremembi Zakona o medijih v času vlade Mira Cerarja uvedba glasbenih kvot ter obveznega popisovanja vsebin za radijske programe, ki pa sta povzročili samo dodatna administrativna bremena.

Dovolj ignorance
Ministru Peršaku očitajo tudi neodzivnost. „Predstavniki združenja smo se večkrat sestali z ministrom za kulturo Antonom Peršakom. Ministra smo želeli seznaniti z vsemi težavami ter ga pozvati, naj nemudoma ukrepa. Toda minister Peršak predstavnikov medijev praviloma sploh ni poslušal. Na številna vprašanja ni odgovoril ali pa je sestanke predčasno zapuščal in pustil predstavnike medijev brez odgovorov,“ pravijo v združenju. Zaradi nezadovoljstva in zaskrbljujočih razmer so člani Združenja radiodifuznih medijev premierja Mira Cerarja pozvali, naj razreši ministra za kulturo, zatem pa naj nemudoma pristopi k urgentni pripravi najnujnejših popravkov zakonodaje, ki naj nastanejo v dialogu z izdajatelji medijev, novinarji in s stroko. Javnemu pozivu prisluhnite tudi v spodnjem posnetku.

Datoteke

Poziv Združenja radiodifuznih medijev za razrešitev kulturnega ministra