april 13, 2022

Podobe iz Kozjanskega parka, ujete v foto objektiv

Znani so zmagovalci lanskoletnega fotografskega natečaja Kozjanskega parka. Najboljši odrasli avtor je Stojan Škoda, najboljša avtorica, stara do 15 let, pa Sara Gril.

Javni zavod Kozjanski park natečaj izvaja v okviru projekta LIFE Naturaviva, nosi ime »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021«. » Z njim želimo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. In lepote našega območja ter bogato biotsko pestrost lahko zelo dobro predstavimo in približamo obiskovalcem prav preko fotografij, s katerimi želimo tudi spodbuditi pozitiven odnos do narave,« pravijo v Kozjanskem parku. Javni zavod Kozjanski park natečaj izvaja v okviru projekta LIFE Naturaviva, nosi ime »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021«. » Z njim želimo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. In lepote našega območja ter bogato biotsko pestrost lahko zelo dobro predstavimo in približamo obiskovalcem prav preko fotografij, s katerimi želimo tudi spodbuditi pozitiven odnos do narave,« pravijo v Kozjanskem parku. 

Ocenili skoraj 500 fotografij 
Na natečaju je 24 odraslih avtorjev in 43 avtorjev, starih do 15 let, skupaj so prispevali skoraj 500 fotografij. Pogoj je bil, da so fotografije nastale v lanskem letu znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Fotografi so lahko v svoj objektiv ujeli podobe s petih različnih tematskih sklopov, in sicer krajina, živalski svet, rastlinski svet, neživi svet ter ljudje in kultura. 

Komisija je vse prispele fotografije pregledala, pri izboru za najboljšega avtorja je, kot so sporočili iz parka, gledala celoten nabor poslanih fotografij. Za najboljšega odraslega avtorja je razglasila Stojana Škodo, za najboljšo avtorico, staro do 15 let, pa Saro Gril.  


Ena od fotografij najboljšega odraslega avtorja, Stojan Škoda jo je naslovil Poslednjič zažarim pred košnjo. (Foto: Stojan Škoda) 

Tudi priznanja za posamezne fotografije
Sicer pa je pri odraslih avtorjih komisija podelila tudi 5 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah, in sicer: 
- kategorija A – krajina: Buče – Jernej Mlinarič
- kategorija B – živalski svet: Veverica – Jože Sečen
- kategorija C - rastlinski svet: Poslednjič zažarim pred košnjo – Stojan Škoda
- kategorija D - neživi svet: Iz draguljarne v naravi – Lea Babič
- kategorija E - ljudje in kultura: Grabljica – Vinko Šeško.

Pri avtorjih, starih do 15 let, pa je komisija poleg najboljše avtorice podelila še 8 priznanj za najboljšo fotografijo, in sicer:
- kategorija A – krajina: Megleni sprehod – David Zalokar
- kategorija B – živalski svet: Enooka – Sara Lapornik; Čebela ob vodi – Jure Kozmus
- kategorija C - rastlinski svet: Bodeča lepota – Sara Lapornik
- kategorija D - neživi svet: Bazen za liste – Taja Arlič
- kategorija E - ljudje in kultura: Prvič na kožuhanju – Jure Arzenšek; Izgubljen – Klara Šergon; Misel v naravi – Manca Kupec Arzenšek

Priznanja in nagrade bodo podelili v sklopu praznovanja dneva Zemlje, 21. aprila, na Gradu Podsreda. Takrat bodo tudi odprli razstavo, na kateri bo imel vsak sodelujoči avtor predstavljeno vsaj eno fotografijo. (AD)