KZ Šmarje v 2018 povečala prihodke in dobiček

17.04.2019

Direktor Vinko But potrdil uspešno poslovanje zadruge. (Foto: Kmetijska zadruga Šmarje)

Kmetijska zadruga Šmarje je v letu 2018 ustvarila 18 milijonov evrov prometa in 200.000 evrov dobička, kar je več kot v letu 2017. Odkupili so nekoliko manj glav govedi in mleka, je pa bil rekorden odkup grozdja v Hiši vin Emino. Zadrugo bo v naslednjih štirih letih vodil nov predsednik - mladi kmetovalec Janez Erjavec.

Lani dobra letina in odkupne cene
Kmetijska Zadruga Šmarje (KZ), ki združuje 496 članov, je lani ustvarila nekaj več kot 18 milijonov evrov prometa, kar je 700.000 evrov več kot v letu 2017. Prav tako se je občutno povečal dobiček, ki je v letu 2018 znašal skoraj 200.000 evrov, v letu 2017 je bil 80.000 evrov. Direktor zadruge Vinko But pravi, da so k dobrim poslovnim rezultatom pripomogli številni dejavniki, ki so jim bili v lanskem letu naklonjeni.

V letu 2018 so se cene na odkupni in prodajni strani gibale v normalnih okvirih, saj ni ne na eni ne na drugi strani prihajalo do ekstremov, poudarja direktor Vinko But.


Manj govedi in mleka, več grozdja
Zelo velik delež prihodkov zadruga še vedno ustvari z odkupom govedi, mleka in grozdja. Od zadružnikov so v letu 2018 odkupili 2728 glav govedi in 12.743.000 litrov mleka, kar je v obeh primerih nekoliko manj kot leta 2017. Največji skok je dosegel odkup grozdja.

Letina 2018 je bila namreč po Butovih besedah za kar 60 % večja kot v letu 2017, od zadružnikov so v Hiši vin Emino odkupili rekordnih 460 ton grozdja.

Uspešno tudi trgovine in gostišča
Pomemben del poslovanja zadruge predstavljajo kmetijske trgovine in trgovine Kašča, ki so ustvarile skoraj 8,5 milijonov evrov prometa, in gostišči Zadružnik, kjer so v letu 2018 postregli 166.000 malic. Med trgovinami zagotovo izstopa Kašča Šmarja, ki je edina trgovina na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ponuja lokalne pridelke in izdelke z okoliških kmetij.

Prav tako je zelo dobro poslovala Hiša vin Emino, kjer so lani prodali 219.300 litrov vina. Hišo vin Emino, ki svojo kakovost vin potrjuje s številnimi domačimi in mednarodnimi priznanji, letos čaka pomembna prelomnica, saj bodo tamkajšnjo klet razširili in tehnološko nadgradili. 

   
Novi predsednik bo Janez Erjavec
Na nedeljskem letnem občnem zboru zadružnikov Kmetijske zadruge Šmarje so člani zadruge, ki jih je 496, izvolili novo vodstvo. Zadrugo bo v naslednjih štirih letih vodil Janez Erjavec, mladi govedorejec iz Brezja pri Podplatu. Nasledil bo predsednika Stanka Javornika, ki je bil na čelu zadruge 20 let. Kmetijska zadruga Šmarje je sicer v letu 2018 praznovala 70 let delovanja in 30 let Hiše vin Emino, kar so proslavili z nizom dogodkov in akcij. (SP)
 
Štajerski val v sliki