LAS Obsotelje in Kozjansko s 40 razvojnimi projekti

26.05.2015

Vse projekte, ki jih je izvedla LAS Obsotelje in Kozjansko, so zbrali tudi v zloženki.

Pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) Obsotelje in Kozjansko so med letoma 2007 in 2013 izvedli 40 projektov. Skupaj so bili vredni okoli milijon evrov, večino denarja je prispevala Evropska unija, prek programa Leader. 

Projekti z različnimi vsebinami
LAS Obsotelje in Kozjansko deluje na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje. Za 40 projekt so izvajalci skupaj počrpali dobrih 600 tisoč evrov denarja iz programa Leader. Projekti so najrazličnejši, njihova rdeča nit pa je doprinos k razvoju. „Projekti so po vsebini z različnih področij. Nanašajo se na področje razvoja turizma, podeželja in človeških virov, na varovanje okolja in podobno,“ razlaga direktorica Razvojne agencije Sotla, upravljalke LAS, Bojana Žaberl. Med projekti so vzpostavitev Centra domače in umetnostne obrti v Rogatcu, izdaja več kolesarskih kart in turističnih vodnikov, oživitev Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste, razvoj konjeništva, vzpostavitev etnološke zbirke Zgodovina gasilstva v Imenem ter obogatitev ponudbe vseživljenjskega učenja.  

Kako naprej?
Misli so medtem že pri novi finančni perspektivi, a konkretneje o vsebinah, ki jih bo do leta 2020 mogoče prijaviti na razpise, še ni mogoče govoriti. „Programiranje na državni ravni žal še ni končano. Mi smo sicer že objavili javni poziv za vstop v članstvo v skupino, pripravljamo tudi pogodbo o ustanovitvi nove LAS, pripravili bomo tudi strategijo razvoja podeželja za novo programsko obdobje,“ pravi Žaberlova. Podrobnostim prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD)

Bojana Žaberl o LAS
Štajerski val v sliki