maj 28, 2017

Lastniki preredko zahajajo v gozdove

Končuje se Teden gozdov, ki je z osrednjo temo “Znanje za gozd” opozarjal na pomen znanja za prihodnost slovenskih gozdov. Strokovnjaki nagovarjajo lastnike k aktivnemu in odgovornemu upravljanju s svojo lastnino, hkrati pozivajo k čim bolj varnemu delu v gozdu.

Največja težava žledolom in podlubniki
Letošja rdeča nit Tedna gozdov je bila “Znanje za gozd”. Znanje tako strokovnjakov kot lastnikov gozdov je nadvse pomembno pri gospodarjenju z gozdovi in pri njihovem varstvu ob vse pogostejših naravnih ujmah. V zadnjih letih sta največ težav povzročila žledolom iz leta 2014 in nato še napad podlubnikov v letih 2015 in 2016. Po besedah Aleksandra Ratajca iz celjske enote Zavoda za gozdove Slovenije se nadaljnje širjenje podlubnikov upočasnjuje in pričakujemo lahko postopno umiritev. Prav tako uspešna naj bi bila po Ratajcevih besedah tudi obnova poškodovanih gozdov, tako po naravni poti, kot s saditvijo sadik gozdnega drevja. Spomladi 2017 je bilo tako posajenih okoli 270 hektarov gozda z več kot pol milijona sadik gozdnega drevja 19-tih različnih drevesnih vrst. Obnovo gozdov bo zavod nadaljeval tudi v naslednjih letih. Pristojni žal ugotavljajo, da številni lastniki zelo redko zahajajo v svoje gozdove in z njimi ne gospodarijo. Ratajc zato lastnikom gozdov svetuje, naj pogosteje zahajajo v gozd, saj je najučinkovitejši ukrep za preprečevanje podlubnikov takojšnji posek. Prav tako poudarja, da je spravilo lesa eno najbolj nevarnih del. V gozdu naj bi tako delali le usposobljeni in izkušeni lastniki, ki premorejo ustrezno varnostno opremo in mehanizacijo. Pri tem ne pozabimo, da v gozdu nikoli ne delamo sami. (SP)