LAS Dobro za nas vam lahko pomaga

23.05.2017

Las Dobro za nas v studiu Štajerskega vala; gosta svetovalca s področja razvoja podeželja Mirjana Predikaka in Tomaž Repnik in gostiteljica Greta Kokot Rajkovič

Pod okriljem RICa* Slovenska Bistrica deluje tudi  LAS - Dobro za nas, lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja, ki pokriva območje večih občin: Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Rače in Fram. Obstaja od leta 2007 in se lahko pohvali z več uspešnimi projekti. 

Izpostaviti velja spletno tržnico JEM DOMAČE, mlin na veter, čebelarsko učno pot, ekološko zgodbo Vrečkice, digitalizacijo ponudbe podeželja na spletu ipd. Naslednji javni poziv iz Evropskega regionalnega sklada bo predvidoma že letos v jeseni, zato je zdaj pravi čas za posvet na slovenjebistriškem LASu.

LAS temelji na tripartitnem partnerstvu predstavnikov javnega in ekonomskega sektorja ter civilne družbe, njena naloga pa je, da na terenu preko različnih operacij udejani cilje in projekte, ki imajo dodano vrednost v nekem podeželskem okolju. Najpomembnejše pri celotni zadevi pa je, da LAS za posamezne projekte črpa sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru programa CLLD ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Kako LAS deluje in kako lahko posameznikom pomaga udejaniti zastavljene cilje in ideje pa v spodnjih posnetkih predstavnika LAS - Dobro za nas, svetovalca s področja razvoja podeželja Mirjana Predikaka in Tomaž Repnik

*RIC Slovenska Bistrica je razvojno - podporna institucija, ki ima pomembno vlogo v pospeševanju podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na slovenjebistriškem. Njena direktorica je mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je delovanje RICa na Štajerskem valu predstavila pred kratkim.
IMATE POSLOVNO IDEJO? PREDSTAVITE JO RICu SLOVENSKA BISTRICA

LAS_RIC Slovenska Bistrica 3 del.mp3

LAS_RIC Slovenska Bistrica 2 del.mp3

LAS_RIC Slovenska Bistrica 1 del.mp3
Štajerski val v sliki