Marjan Berginc spoštuje sebe in bolnike

08.04.2016

Bralci Vive so naziv Moj zdravnik 2016 podelili Konjičanu Marjanu Bergincu. SašO Puncer, ki je vodja specialističnih ambulant v Termah Zreče, pa je prejel naziv Naj ortoped.

Bralci revije Viva so naziv Moj zdravnik 2016 podelili Marjanu Bergincu, zdravniku družinske medicine, ki ima v Slovenskih Konjicah zasebno ordinacijo. Prejetega naziva je vesel. Strokovnost in prijaznost sta po njegovem ključni odliki dobrega zdravnika.

Bolniku zna prisluhniti
Belo zdravniško haljo je Marjan Berginc oblekel pred približno 30 leti. Nosi jo s ponosom. In to kljub številnim aferam v zdravstvu, ki na zdravniški poklic mečejo slabo luč. "Zdravniki smo zgolj ljudje. In zato delamo tudi napake. Vendar etika in plemenitost ostajata glavni sopotnici našega poklica. Opažam, da so bolniki najbolj zadovoljni, kadar jih pozorno poslušam. Ko se temeljito poglobim v njihov problem, pa čeprav sem namelokrat v časovni stiski. Prijaznost najbolj cenijo," poudarja Berginc, ki med drugim opaža, da se bolniki z leti spreminjamo. Postajamo vse bolj zahtevni, predvsem pa vse bolj osveščeni. "To je razumljivo in pričakovano, saj so informacije s področij zdravstva in medicine vse bolj dostopne na internetu, ljudje jih prebirajo, preučujejo. To je dobro." Sicer pa priljubljen konjiški zdravnik poudarja, da imajo v zdravstvu zelo pomembno vlogo tudi medicinske sestre in drugo zdravstvno osebje. Učinkovito oskrbo lahko, kot še pravi, zagotovijo le z usklajenim in strokovnim delom.

Zdravstveni sistem potrebuje izboljšave
Po specializaciji družinske medicine je bil direktor zdravstvenega doma Slovenske Konjice, deveto leto pa je zasebnik. Skrbi za skoraj 2.000 pacientov, od najmlajših do najstarejših. Dela tudi v službi nujne medicinske pomoči in je mentor mladim zdravnikom. Z razmerami v zdravstvu ni najbolj zadovoljen. "Živimo v času finančne, predvsem pa moralne krize, ki se odraža tudi v zdravstvenem sistemu. Vlada se sicer trudi v skladu s finančnimi zmožnostmi. Zdravniki pa pogrešamo predvsem konkretne usmeritve z ministrstva za zdravje za bolj učinkovito delovenja zdravstva kot celote. Ne gre le za krajšanje čakalnih dob, sistem je potrebno posodobiti in nadgraditi, ker zaradi nedorečenosti in neusklajenosti žal prihaja tudi do tragičnih posledic. To je nedopustno," še poudarja. Toda v kakršnihkoli razmerah že dela zdravnik, je po mnenju Marjana Berginca vendarle najbolj pomembno, da spoštuje sebe, saj šele potem lahko spoštuje tudi bolnika. In kdaj je najbolj ponosno nosil belo haljo? Prisluhnite v spodnjem posnetku. (BF)

MARJAN BERGINC O ZDRAVNIŠKEM POKLICU
Štajerski val v sliki