Mladostniki vse manj telesno aktivni

21.07.2015

Otroke in mladostnike je treba za šport navdušiti že čim bolj zgodaj. Najboljši zgled sta starša.

Vse manj mladostnikov je telesno aktivnih. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da je le še okoli 18 odstotkov mladih telesno dejavnih vsak dan v tednu.

Vsaj ura gibanja na dan
Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije bi morali biti mladostniki telesno dejavni vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. A četrta raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju je pokazala, da se je v zadnjih dvanajstih letih športna aktivnost močno zmanjšala. Vsak peti mladostnik ob tem v prostem času več kot štiri ure preživi v sedečem položaju.

Premalo gibanja prinaša zdravstvene težave
»Ker so sedeča vedenja dejavnik tveganja za razvoj debelosti in prekomerne telesne teže ter drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, se priporoča njihovo omejevanje, in sicer na dan do največ dve uri sedenja pred ekrani. Prav tako je priporočeno omejevanje sedečega transporta, omejevanje prekomernega sedenja in časa, preživetega v zaprtih prostorih,« svetuje Andreja Drev iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob tem poudarja, da je treba šport približati že otrokom, saj ta tako ostane način življenja tudi v kasnejšim obdobjih. Še več informacij o raziskavi in pomenu telesne aktivnosti v spodnjem posnetku. (AD)

Andreja Drev o raziskavi
Štajerski val v sliki