Modre cone tudi v Makolah?

20.11.2015

Makolska občina želi z uvedbo modrih con povečati razpoložljivost javnih parkirišč.

Na občini Makole razmišljajo o uvedbi novega parkirnega reda. Na nekaterih parkirnih mestih v središču Makol bi uredili območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja – modre cone, na katerih bi bilo dovoljeno parkiranje do dveh ur.

Za večjo dostopnost javnih površin
Po besedah direktorja makolske občinske uprave Igorja Erkerja se namreč v središču Makol srečujejo s pomanjkanjem parkirnih mest. „Opažamo, da je osrednje parkirišče v Makolah prazno, medtem ko je precej avtomobilov v središču kraja parkiranih skozi ves dan. S tem se onemogoča parkiranje občanom, ki želijo ob vsakodnevnih opravkih za krajši čas parkirati neposredno pred trgovino, pošto, občino...,“ razlaga Erker. Prav z uvedbo območij kratkotrajnega parkiranja bi občinske oblasti povečale dostopnost javnih in drugih površin. Nov parkirni red bodo v Makolah najverjetneje uvedli spomladi prihodnje leto. (SP)
Štajerski val v sliki