februar 15, 2021

Bistričani izbrali Savinjsko pokrajino

Prebivalci občine Bistrica ob Sotli so na včerajšnjem glasovanju odločali o umestitvi občine v določeno pokrajino. Na glasovalnem lističu so lahko izbirali med Zasavsko-posavsko in Savinjsko pokrajino. Prebivalci so z veliko večino izbrali bodočo Savinjsko oz. Celjsko pokrajino.

Po sedanji ureditvi je Bistrica ob Sotli v Posavski občini, a tesno se povezuje tudi z občinami Upravne enote Šmarje pri Jelšah, s katerimi ima skupne službe. Kako bo po novi pokrajinski zakonodaji? Vodstvo občine se je odločilo, da preda besedo občanom, o čemer smo poročali TUKAJ.

Večina občanov občine Bistrica ob Sotli se je na glasovanju izrekla, da si želi biti del Savinjske pokrajine, le manjši delež za umestitev v Zasavsko-posavsko pokrajino. O umestitvi občine v določeno pokrajino bo odločal še občinski svet, občine pa bodo v določeno pokrajino vključene šele takrat, ko bodo pokrajine ustanovljene z zakonom.

Glas oddalo 30 % občanov
Na včerajšnjem glasovanju se je večina občanov izrekla, da si želi biti del Savinjske pokrajine. Dobila je 289 glasov, Zasavsko-posavsko pa 96. Čeprav so odločanje izvedli brez volilnih kampanj, so se občani po besedah župana Franja Debelaka glasovanja udeležili v velikem številu. Svojo voljo je izrazilo 385 občanov, kar znaša 30 % vseh prebivalcev bistriške občine. Kot je napovedal župan, bo že ta teden o umestitvi občine v določeno pokrajino odločal občinski svet, o odločitvi pa bo občina nato seznanila državo. Občine bodo sicer v določeno pokrajino vključene šele takrat, ko bodo pokrajine ustanovljene z zakonom. (SP, AD)

Poziv, s katerim je občina občane vabila h glasovanju: