februar 11, 2021

Bistričani na glasovanje o pokrajinah

Občani Bistrice ob Sotli bodo v nedeljo glasovali o umestitvi občine v Zasavsko-posavsko ali Savinjsko pokrajino. Občina je trenutno povezana tako s Posavsko regijo kot tudi občinami Upravne enote Šmarje pri Jelšah, s katerimi imajo skupne službe. Tako naj bi bilo tudi v bodoče.

Razpeti med dve pokrajini
Državni svet je pozval občine, da se opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje. Občina Bistrica ob Sotli je v tem osnutku umeščena v Zasavsko-posavsko pokrajino. Da bo lahko občinski svet podal mnenje v skladu z večinsko voljo občank in občanov, bodo o vprašanju umestitve občine v določeno pokrajino odločali občani z glasovanjem. Na glasovalnem lističu bodo lahko izbirali med Zasavsko-posavsko in Savinjsko pokrajino, razlaga bistriški župan Franjo Debelak:

Po besedah Debelaka ima vsaka pokrajina prednosti in slabosti, in v kateri koli pokrajini bodo, bodo pogrešali kaj iz druge pokrajine. Že sedaj se v Bistrici ob Sotli povezujejo tako s posavskimi občinami kot tudi občinami Upravne enote Šmarje pri Jelšah, s katerimi imajo skupne službe, in tako bo ostalo tudi v bodoče, je prepričan Debelak.

Debelak upa, da se bo glasovanja o umestitvi v določeno pokrajino udeležilo čim več občanov, da bo rezultat čim bolj verodostojen. Zaradi trenutnih razmer bo podajanje mnenj izvedeno v skladu s priporočili NIJZ in veljavno zakonodajo. Mnenje bo lahko oddal vsak polnoletni občan. Občine bodo v določeno pokrajino vključene šele takrat, ko bodo pokrajine ustanovljene z zakonom. (SP)