julij 20, 2021

Bistriški Hostel Gabronka to poletje brez gostov

Hostel Gabronka v Bistrici ob Sotli je ob začetku nove turistične sezone ostal brez upravljalca, zato do nadaljnega ostaja zaprt. Lastnica objekta, občina Bistrica ob Sotli, bo novega upravljalca iskala po koncu koronakrize, ko bodo za turizem nastopili lepši in bolj predvidljivi časi.

Za upravljanje bi potrebovali zaposlenega
Hostel Gabronka, v katerem je na voljo dvajset ležišč, je občina v sredini leta 2019 zaupala v upravljanje Mladinskemu društvu Bistrica ob Sotli, a so v društvu ocenili, da jim hostla v danih razmerah ne bo uspelo voditi brez zaposlitve najmanj ene osebe. V društvu sta sicer trenutno zaposleni dve osebi, ki pa sta zadolženi za izvajanje rednega programa društva in delo na projektih. V upravljanje hostla so zato vključevali prostovoljce, kar pa se je zaradi obsega dela izkazalo za prevelik zalogaj. Občina, ki je že doslej pokrivala vse stroške obratovanja hostla, v negotovih časih koronavirisa dodatnih finančnih virov za turizem zaenkrat ne bo namenjala, novega resnega upravljalca med domačimi društvi pa tudi ni našla, zato hostel do nadaljnega ostaja zaprt, razlaga bistriški župan Franjo Debelak:


 
Občina bo upravljalca Hostla Gabronka najprej iskala med domačimi društvi. (Foto: MD Bistrica ob Sotli)

Lani v pol leta 255 nočitev
Ob predstavitvi omenjene problematike občinskem svetu je bila večina svetnikov mnenja, da bi hostel po vnovičnem odprtju znova upravljalo mladinsko društvo. Po besedah župana je namreč društvo v času upravljanja vzpostavilo sistem rezervacij in oglaševanja, povezali so se s ponudniki v lokalnem okolju in dejavnost hostla dopolnili tudi s ponudbo razstav in koncertov. V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli so navedli, da je v prvem letu obratovanja v hostlu prespalo 209 oseb, imeli so 305 nočitev, v lanskem letu, ko je bil objekt zaradi zaščitnih ukrepov pol leta zaprt, je pri njih prespalo 179 oseb, zabeležili pa so 255 nočitev. Skupno so ustvarili nekaj več kot 4.500 evrov prihodkov, slabo polovico na račun koriščenja turističnih bonov. (SP)