oktober 18, 2020

Carjevič Jože Kozole: Ohranjajmo stare sadovnjake!

Za lep sadovnjak je potrebnega precej znanja, nege in ljubezni do sadnega drevja, ocenjuje Jože Kozole, Carjevič leta 2020. Naziv JZ Kozjanski park podelijo najskrbnejšemu lastniku visokodebelnega travniškega sadovnjaka na območju Kozjanskega parka.

 

Na Vetrniku 26 sort avtohtonih kozjanskih jablan
Jože Kozole
 z Vetrnika z družino kmetuje na 16 hektarjev veliki kmetiji, ki je usmerjena v sadjarsko in živinorejsko pridelavo. Po domače pri Kajških, kmetujejo že več generacij. Kmetija leži na 700 metrih nadmorske višine, kjer uspevajo samo nekatere vrste sadnega drevja ali dozorevajo nekoliko kasneje. Trenutno imajo 20 sort starih sort jabolk, letos so dosadili še šest dodatnih avtohtonih in nekoliko bolj eksotičnih kozjanskih sort jablan, razlaga Kozole in dodaja, da so na kmetiji ohranjena številna stoletna sadna drevesa. Prevladujejo sicer hruške, med katerimi je najstarejša stara med 200 in 300 let.

Starodavna drevesa z bogato zgodovino 
Posamezna drevesa imajo tudi zgodbo. "Lep primer je stara jablana, ki je bila poškodovana v požaru domačije med 2. svetovno vojno. S številnimi dupli in dobro rodnostjo še služi svojemu namenu. Ob poti do kmetije in v njeni okolici so številna tudi divja sadna drevesa, za katere skrbijo na kmetiji, ki skupaj z razgibanim reliefom predstavljajo mozaik tradicionalne kozjanske krajine,« razlaga Kozole. O ljubezni do narave, negi in skrbi sadnega drevja ter o napakah, ki jih manj vešči sadjarji najpogosteje počnejo pri delu, je Carjevič leta 2020, Jože Kozole, marsikaj zanimivega povedal v Kmetijski oddaji v pogovoru s Snežano Prebil. Prisluhnite jima na spodnji povezavi.

Sorodne vsebine:
Jože Kozole z Vetrnika je Carjevič leta

Datoteke

Jože Kozole o negi sadnega drevja

Jože Kozole o kmetiji in starih sortah jablan