maj 14, 2020

Čebelar gnezdi na Bizeljskem in v Obsotelju

Spomladi se je začel vračati iz prezimovanja eden naših najbolj pisanih ptičev – čebelar. Največje gnezdišče čebelarja je v Župjeku pri Bizeljskem, kjer gnezdi že 35 let. Zaradi atraktivnosti ptice in možnosti nemotečega opazovanja je lokacija opremljena z informativnimi tablami ter opazovalnico.

Izjemno barvita ptica, prezimuje v Afriki
Peskokop kremenovega peska Župjek na Bizeljskem je s peščenimi stenami eno večjih in najbolj stalnih gnezdišč čebelarjev v Sloveniji, gnezdišča te izjemno lepe ptice pa lahko opazimo še marsikje drugje, tudi v Obsotelju in Kozjanskem. »Čebélar ali legát je ena od najlepše obarvanih ptic, ki živijo v Sloveniji. Ime izvira iz načina prehrane, saj jé čebele in druge velike žuželke (kačje pastirje, metulje, hrošče, škržate …), ki jih spretno lovi v zraku,« razlaga biolog Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka.

Čebelar zaradi ogroženosti in pomanjkanja primernih gnezdilnih sten in hrane spada v Sloveniji in celotni Evropski Uniji med ogrožene in zavarovane vrste.

Čebelar v peščeni steni v peskokopu kremenovega peska v Župjeku na Bizeljskem (Foto: Dušan Klenovšek)

V Sloveniji od konca aprila do julija
V Slovenijo se vrnejo čebelarji ob koncu meseca aprila. V prvih tednih izkopljejo v vertikalne stene 1–2 m dolge gnezdilne rove, razlaga Klenovšek.

Konec maja začnejo z valjenjem (4 do7 jajc), ki traja 24 dni, čemur sledi intenzivno hranjenje mladičev. Plen iščejo na območjih mozaične kulturne krajine ravnic nižinskih rek. Konec julija družine z mladiči že odletijo in se ob virih hrane, vodotokih, pomikajo proti tropski Afriki, kjer bodo prezimili. 

Previdno pri opazovanju in fotografiranju
Zaradi izjemne barvitosti so čebelarji v zadnjih letih pritegnili pozornost številnih opazovalcev. »Obdobje hranjenja mladičev je najbolj primerno za opazovanje, zlasti ob vročih in soparnih dnevih, ko oba starša prinašata v kljunih hrano. Obvezna je uporaba teleobjektivov (zoom-ov) in maskiranja (obleka ali šotor). Prvo pravilo je, da človek s svojo prisotnostjo v bližini gnezdišča ne moti poteka gnezdenja in hranjenja mladičev. V primeru motenja se moramo takoj odstraniti«, razlaga biolog Dušan Klenovšek. 

Fotografi morajo svoj prihod sporočiti preko e-sporočila nadzorniški službi Kozjanskega parka. (Foto: Dušan Klenovšek)

V Kozjanskem parku nova fotoopazovalnica
Letos so se v Kozjanski park prvi čebelarji vrnili 24. aprila, opazovali pa so jih tudi v preletu, npr. med izvajanjem varovanja Clusijevega svišča na Lovrencu. Pred njihovim prihodom so na lokaciji v peskokopu Župjek izvedli dela, ki bodo omogočila obiskovalcem lažje opazovanje, čebelarjem pa izboljšalo njihov habitat, ob tem so uredili še prikrit prostor iz katerega bo možno fotografirati čebelarje, razlaga Klenovšek.

Uporabo fotoopazovalnice in njen vpliv na čebelarje bodo preverjali z videonadzorom in dnevnim nadzorom naših naravovarstvenih nadzornikov. Če bi se izkazalo, da fotografiranje kakorkoli moti aktivnost čebelarjev, ga bodo nemudoma prekinili. V preteklih letih so na območju peščenih vinorodnih gričev med Bizeljskem in Pišecami odkrili manjšo kolonijo v Dednji vasi, letos tudi na obrobju Pišec, še pravi Dušan Klenovšek in dodaja, da bi v Kozjanskem parku v naslednjih letih radi na območju peskokopa uredili še večjo mlako z vodnim rastlinjem. Želja je tudi urediti infocenter – po možnosti v imitaciji čebelarjevega rova oziroma repnice. (SP)

Fotoopazovalnica ob gnezdišču v Župjeku. (Foto: Dušan Klenovšek)