januar 15, 2020

Gradbena dovoljenja že imajo, denarja pa ni

Osem občin, med njimi Slovenske Konjice, Poljčane in Oplotnica, zahteva sestanek z novo ministrico Angeliko Mlinar. Da ji predstavijo problematiko financiranja projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekti že imajo gradbena dovoljenja, za izvedbo pa ni denarja. Državo bo, kot pravijo župani, to še drago stalo.

Namesto 7 milijonov le 1,6 milijona
Izvirni greh težav je, kot nam je povedal župan občine Poljčane Stanislav Kovačič, v dogovoru za razvoj regij. Ministrstvo za okolje je sicer priporočilo, naj se občine v okviru regij dogovorijo o prioritetnih regijskih projektih, kar pa se v večini regij ni zgodilo. Tako višino sofinancerskih deležev Evropske unije določa kvota, ki jo je dobila posamezna občina, in ne vrednost projekta. Na primeru občine Poljčane to pomeni, da so za gradnjo centralne čistilne naprave in 23 kilometrov kanalizacijskega omrežja, kar bo skupaj stalo 7,6 milijona evrov, pridobili le 1,6 milijona evrov sofinanciranja. Župan Kovačič poudarja:

Kovačič, ki pravi, da bi po kriterijih in kohezijskih formulah občini Poljčane za projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda pripadalo celo 7,1 milijona evrov evropskega sofinanciranja. V tem primeru bi občina preostanek potrebnega denarja lahko zagotovila in projekta ne bi bila ogrožena:Kdaj bodo na terenu znaki za delovišče, ni mogoče napovedati. (Fotografija je simbolna, foto: Radio Štajerski val)

Nevarnost, da Slovenija ne bo počrpala vsega denarja
Možnosti, da projekti, ki so že pripravljeni, dobijo dodaten evropski denar, po mnenju župana občine Poljčane so. Če bo le dovolj politične volje. Svari celo, da ga naša država, če ga ne bo preusmerila na področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, sploh ne bo mogla počrpati:

Je pa še en paradoks. Če država občinam ne zagotovi evropskega denarja, čistilnih naprav in kanalizacij ne bo. To bo pomenilo, da Slovenijo čakajo kazni, ob tem pa bo morala problematiko urediti sama. Kovačič razlaga:

Župani občin Poljčane, Oplotnica, Slovenske Konjice, Ruše, Koper, Brezovica, Trebnje in Tržič so na vse to lani oktobra že opozorili na sestanku s predstavniki okoljskega in gospodarskega ministrstva ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na njem so sprejeli tudi sklepe, kasneje so občine zapisnik še dopolnile, a še vedno čakajo potrditev. Od sestanka se ni premaknilo še nič, je pa na stolček sedla nova ministrica za kohezijo, Angelika Mlinar. Stanislav Kovačič ji je v imenu osmih občin v ponedeljek poslal prošnjo za termin novega sestanka, na katerem jo želijo podrobno seznaniti z opisano problematiko. Upajo na čimprejšnji odziv. (AD)