Igor Erker novi slovenjebistriški župan?

20.10.2018

Županski kandidat Igor Erker (na sredini) , ob njem Miro Juhart, predsednik slovenjebistriškega SMC-ja.

Županski kandidat mag. Igor Erker, sicer direktor makolske občinske uprave, je prepričan, da bi bil uspešen župan občine Slovenska Bistrica. Je kandidat SMC, v kateri menijo, da je vreden zaupanja in da ima napredne ideje za učinkovitejši razvoj slovenjebistriške lokalne skupnosti.

Kaj bi bilo drugače, če bi županoval on?
Mag. Igor Erker je prepričan, da na novembrskih volitvah lahko premaga edinega protikandidata, dolgoletnega slovenjebistriškega župana dr. Ivana Žagarja, sicer ne bi kandidiral. "Župan Žagar je preveč odmaknjen od ljudi in konkretnih problemov, ki pestijo občane. To se denimo kaže pri konkretnem problemu glede priseljevanja tujcev v našo občino. Zadnje čase prihaja k nam vse več delavcev iz tujine s svojimi družinami, ki pa se ne prilagajajo naši kulturi, v šoli in vrtcu imajo zato, ker otroci ne govorijo slovensko, težave. Župana smo neuspešno pozivali, da bi tej problematiki namenil več pozornosti," poudarja Erker, ki občini očita tudi, da je zaspala na področju turističnega razvoja: "Spremljam druge lokalne skupnosti, kako uresničujejo uspešne turistične zgodbe, ki privabljajo ljudi od blizu in daleč." Če bo izvoljen, bo v Slovenski Bistrici uredil pokriti bazen, dom kulture, vzpostavil mrežo kolesarskih poti. Zavzema se za bolj učinkovito delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, prihranke med drugim vidi v centraliziranem javnem naročanju javnih zavodov. Prav tako je opozoril na zastarel občinski prostorski načrt, ki ga je po treh desetletjih treba čimprej posodobiti in tako opredeliti prostorsko vizijo razvoja lokalne skupnosti. Poleg prenove cest in komunalne infrastrukture je napovedal še prizadevanja za vzpostavitev Eko občine. Več o tem, kaj bi bilo drugače, če bi županoval, pa v spodnjem posnetku. (BF)

KANDIDAT IGOR ERKER
Štajerski val v sliki