marec 4, 2021

Inšpekcija ustavila gradnjo ceste v Mestinju

Pri eni od faz ukinjanja nivojskih železniških prehodov se je zapletlo zaradi gradbenega dovoljenja. Dela trenutno stojijo.

Poročali smo že, da občina Šmarje pri Jelšah z državno direkcijo za infrastrukturo ukinja devet nevarnih nivojskih prehodov na železniških progah Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno. Projekt, vreden 2,6 milijona evrov, je razdeljen na več faz. Dve sta že zaključeni. V prvi fazi so zgradili 380 metrov dolgo povezovalno cesto do objekta Mestinje 3 in nadomestno 600 metrov dolgo makadamsko cesto zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet. Druga faza je obsegala gradnjo ceste do čistilne naprave Mestinje, dolgo 265 metrov.

Zataknilo se je v tretji fazi, ki predvideva izgradnjo 1800 metrov dolge povezovalne ceste do Stranja. Dela je prekinila odločba gradbene inšpekcije. Vodja oddelka za investicije na šmarski občini Anita Reich nam je povedala:

Z inšpektorata za okolje in prostor, ki je izdal odločbo, so za naš radio potrdili, da so ustavili gradnjo ceste od Čistilne naprave Mestinje proti naselju Stranje, saj je občina gradila brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. "Na podlagi pregleda razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da gre za gradnjo povezovalne ceste, ki se izvaja izven progovnega pasu železnice, to je zunaj železniškega območja, zato se predmetne gradnje ne more uvrščati med vzdrževalna dela v javno korist po Zakonu o varnosti v železniškem prometu, prav tako obravnavane gradnje v skladu z Zakonom o cestah ni mogoče uvrstiti med vzdrževalna dela v javno korist, saj ne gre za izvedbo rekonstrukcije obstoječe javne ceste, temveč gre za novogradnjo ceste, ki se v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov klasificira med lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, za kar bi si investitorka morala pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje," razlagajo. 

Kot je inšpektorat še zapisal v odgovoru, je bilo občini odrejeno, da mora cesto odstraniti v roku 6 mesecev. Dodajajo pa, da je bila zoper odločbo vložena pritožba, o kateri pa še ni bilo odločeno.

Na šmarski občini ob tem pravijo, da izvedba del zaradi zapleta sicer rahlo zaostaja, a verjamejo, da bodo vse potrebno kmalu rešili in nadaljevali dela. (TMG)