oktober 15, 2018

Janko Šket za šmarskega župana

V Šmarju pri Jelšah je kandidaturo za župana predstavil neodvisni kandidat Janko Šket iz Belega. Pravi, da si bo prizadeval za enakomeren razvoj celotne občine. Med drugim izpostavlja pomen izgradnje šmarske obvoznice, rešitev statusa Jelšingrada in prenovo vseh gasilskih domov v občini.

Bogate izkušnje v lokalni politiki
Janko Šket je po izobrazbi ekonomski tehnik. Z družino obdeluje 24 hektarov kmetijskih površin in 4000 trsov. Poleg dela na kmetiji je aktiven tudi v lokalni politiki. Zaključuje četrti mandat občinskega svetnika, od tega je dva mandata opravljal funkcijo podžupana. Drugi mandat kot predsednik vodi celjsko območno enoto Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je tudi predsednik sveta Zavoda kmetijsko svetovalne službe in predsednik nadzornega sveta OKP Rogaška Slatina. V funkciji namestnika predsednika je aktiven tudi PGD Šmarje pri Jelah. Prav tako opravlja delo sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Celju.

Za razvoj celotne občine
Šket na volitve stopa kot neodvisni kandidat. Kot pravi, bo nadaljeval dobro zastavljene projekte sedanje občinske uprave, kot so izgradnja bazena, plinifikacija Šmarja in izgradnja oskrbovanih stanovanj. Predvsem pa se bo zavzemal za enakomeren razvoj celotne občine:

Dodaten napredek si Šket želi tudi na področju cestne in komunalne infrastrukture, pri čemer izpostavlja pomen izgradnje šmarske obvoznice.

Če bo izvoljen za župana, si bo Janko Šket prizadeval tudi za čimprejšnji začetek izgradnje soseske Dobrava, prav tako želi napredek zagotoviti pri rešitvi statusa Jelšingrada in okoliških zemljišč.

Gospodarstvo je eno izmed najpomembnejših področij dela v občini, ki bi mu Šket namenil posebno pozornost, pri čemer izpostavja zagotavljanje pogojev za rast in razvoj turizma, podjetij ter kmetij. Nove priložnosti za širitev podjetništva vidi v širitvi poslovnih con, zagotovitvi podjetniškega inkubatorja, ter z iskanjem dodatnih možnosti za razvoj obrti in ostalih gospodarskih panog z ciljem zagotavljanja novih delovnih mest. Na področju družbenih dejavnosti pa Šket izpostavlja širitev telovadnice OŠ Šmarje pri Jelšah, prizadevanja za izgradnjo telovadnic pri podružničnih osnovnih šolah ter gradnjo igrišča za otroke s posebnimi potrebami. Zavzemal se bo tudi za zagotavljanje boljših pogojev za delovanje društev in sistematično obnovo vseh gasilskih domov v občini. Janko Šket je že četrti kandidat za šmarskega župana. V boj za županski stolček se podajajo tudi David Stupica, Matija Čakš in Bojana Pevec. (SP)

Galerija slik