oktober 12, 2020

Jože Kozole z Vetrnika je Carjevič leta

V sklopu številnih aktivnosti, ki jih Kozjanski park izvaja v visokodebelnih travniških sadovnjakih, je tudi podelitev naziva Carjevič najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka. Letos je naziv prejel Jože Kozole z Vetrnika, ki bo sicer zaradi koronavirusa na sadjarskem tronu ustoličen šele prihodnje leto.

Podelitev naziva Carjevič je priznanje, ki ga Kozjanski park podeljuje za skrbno delo, trud in tudi spodbudo za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka. Carjeviča vsako leto ustoličijo na sadjarskem tronu ob odprtju Praznika kozjanskega jabolka. Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa letos Carjevič ni bil ustoličen, vsekakor pa je bil izbran. Med 17 ocenjenimi lastniki travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka je največje število točk zbral Jože Kozole z Vetrnika in si tako prislužil naziv Carjevič leta 2020, razlaga vodja ocenjevalne komisije Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka in dodaja, da Jože z družino kmetuje na kmetiji, ki je velika 16 hektarjev in usmerjena v sadjarsko in živinorejsko pridelavo.

"Jožeta Kozoleta že vse od otroštva navdušujejo narava, gozd in sadna drevesa. Znanje o oskrbi sadnih dreves je pridobival od staršev, s službovanjem v Kozjanskem parku je to znanje še poglobil in nadgradil. Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti oživljanja travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku," razlaga Černelč in dodaja, da Kozole s svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju narave, biotske raznovrstnosti in okolja. Je gospodar, ki zna s posebnim čutom opazovati naravo in vse okoli nje. Jožetu Kozoletu, 12. Carjeviču, boste lahko podrobneje prisluhnili v kmetijski oddaji Radia Štajerski val, ki bo na sporedu v nedeljo po 9. uri. (SP)

Galerija slik