februar 10, 2021

Kaj prinaša leto v občino Poljčane?

Občinski svetniki občine Poljčane so občinski proračun za letošnje leto sprejeli na januarski seji. Odhodkov je za okoli 600.000 evrov več kot prihodkov. In katere so največje načrtovane naložbe? 

V občinsko blagajno občine Poljčane se bo letos steklo okoli 5,8 milijona evrov, odhodkov bo 6,4 milijona evrov. Kar nekaj denarja bo na voljo za naložbe. Kot največjo župan Stanislav Kovačič izpostavlja celovito prenovo športnega igrišča pri osnovni šoli v Poljčanah:

Med večjimi naložbami je tudi izgradnja čistilne naprave in kanalizacije, ki pa bo odvisna od sofinanciranja države in Evropske unije. Kot pravi Kovačič, od pristojnega ministrstva še niso prejeli sklepa o sofinanciranju projekta:

Občina Poljčane je v letošnjem proračunu nekaj denarja zagotovila tudi za asfaltiranje makadamskih poti, urejanje pokopališča, zemeljskih plazov in javne razsvetljave. Prav tako načrtuje nakup nekaj nepremičnin in ureditev športnega igrišča v središču Poljčan.