junij 20, 2022

Zapuščen rudnik je postal muzej

Pred šestimi leti so se nekdanji rudarji iz Sedraža združili v Rudarsko društvo Sveta Barbara, da bi ohranili spomin na čase premogovništva. Zdaj se lahko obiskovalci z njim spoznajo kar v rovu. 

Že v Sedražu so pred leti vzpostavili manjšo zbirko rudarskih eksponatov, med časom epidemije novega koronavirusa pa so se odločili za večji muzejski korak. V strojnici Liša jašek, ki je v lasti Občine Laško, so uredili muzejsko zbirko. Predsednik Rudarskega društva Sveta Barbara Sedraž Darko Podreberšek pravi:

Nekdanji rudarski obrat na Govcah nad Sedražem je bil ob začetku del v slabem stanju, pravi Podreberšek:

S petkovim odprtjem so zaključili prvo in drugo fazo muzeja, zajemali sta  ureditev prostora in postavitev zbirke. Eksponate so sprva pridobivali od svojih članov in sokrajanov, nato pa še preko dodatnih poznanstev. Po zgodovini so morali pobrskati globoko, saj prvi zaznamki o rudarstvu na Govcah segajo že v leto 1788:

V najboljših časih je rudnik zaposloval 600 ljudi, v globino pa je govški rov segal 180 metrov. Že v tistih časih so obvladali tudi separacijo in od premoga odvajali jalovino, ki slabi gorljivost. V začetku devetdesetih let je premogovnik prizadelo pomanjkanje zanimanja za tovrstni energent, prav tako premočni vdori vode. Geološke analize so sicer pokazale še precej zalog, a bi bili stroški odkopavanja preveliki. Zadnji voziček premoga se je z rudnika na Govcah pripeljal leta 1992, sama vas, tudi cerkev, pa je zaradi posedanja izginila že nekaj let prej.

Rudnike povezali z različnimi potmi

Mnoge rudniške objekte v okolici pa poskušajo povezati tudi s pohodnimi potmi. Trenutno obstojijo tri pohodne poti, dolge tri, štiri in šest kilometrov. Na dan odprtja muzeja so odprli tudi 36 kilometrsko pohodniško pot, ki povezuje rudarske kraje več občine Laško, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Podreberšek pojasnjuje:

V rudarskem društvu si želijo postaviti tudi pohodniško pot po Krajevni skupnosti Sedraž, ki bi povezala tamkajšnje opuščene rudarske objekte, a 13 kilometrska trasa trenutno predstavlja prevelik zalogaj za laško občino. (ViP)