Kako nadgraditi konjiški športno-rekreacijski center?

03.03.2018

Šport in rekreacija sta pomembna za zdravo življenje, zato je prav, da imajo občani čim več priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Kaj bo čez leta ponudil Športno-rekreacijski center Dobrava?

Do poletja bodo pripravljene idejne rešitve za celostno ureditev konjiškega športno-rekreacijske centra na Dobravi. Oblikovali jih bodo študenti Univerze v Ljubljani. Poleg strokovnjakov bodo lahko mnenje o tem, kakšen kompleks za rekreacijo si želijo v svojem kraju, povedali tudi domačini.

Možnosti rekreacije in športa čez vse leto
Univerza v Ljubljani je na razpisu Javnega štipendijskega in razvojnega sklada v ta namen pridobila dobrih 18.500 evrov. Partnerja v projektu sta poleg Univerze še konjiška občina in Zavod za šport Slovenske Konjice Tako bo občina brezplačno pridobila idejne rešitve za celostno ureditev Športno-rekreacijskega centra Dobrava v Slovenskih Konjicah. Ta obsega nogometni stadion s pomožnim igriščem, garderobe in plavalni bazen. Po mnenju mnogih kompleks ponuja možnosti za nadgradnjo športne in rekreativne ponudbe v vseh letnih časih. Toda kako? Optimalne rešitve bodo iskali študenti krajinske arhitekture, arhitekture, prostorskega načrtovanja, športa, gozdarstva in hortikulture. Besedo bodo imeli tudi domačini. Kot pravi župan Miran Gorinšek, bodo svoje mnenje lahko posredovali preko ankete. "Pa ne le preko ankete, organizirali bodo prav tako javno delavnico, na kateri bodo sodelovali predstavniki lokalne skupnosti, od prebivalstva, društev in organizacij ter gospodarstva. Vsi bodo imeli možnost oblikovanja želenih rešitev," pojasnjuje župan Gorinšek. Idejne rešitve bo občina začela uresničevati, ko bo zanje zagotovila denar.(BF)
Štajerski val v sliki