Kako vrniti življenje v Špitalič?

19.09.2018

Sodelovanje bo ključno pri uspešnem udejanjanju vizijo razvoja krajevne skupnosti Špitalič, so poudarjali snovalci strategije razvoja za oživitev kraja.

Življenje na podeželju žal marsikje zamira. Mladi se izseljujejo in ustvarjajo družine v mestih. Tudi v Špitaliču je vse redkeje slišati vrvež otrok. Da bi v kraj vrnili življenje, so v konjiški občini ustanovili Skupino za razvoj Špitaliča, ki si bo prizadevala dokazati, da je življenje na podeželju lahko prednost.

V vrtcu le 9, v šoli pa 7 otrok
Približno 370 krajanov šteje krajevna skupnost Špitalič v konjiški občini. V dolini sv. Janeza Krstnika predstavlja nekakšen hodnik do znamenite Žičke kartuzije, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč. Ker se mladi izseljujejo, je v tamkajšnji vrtec letos vpisanih le 9 otrok, v šoli pa 7. Zato so se v občini povezale različne institucije in pripravile vizijo razvoja Špitaliča. Dejavnosti so zastavljene kompleksno, pomembno bo sodelovanje in zaupanje. Odskočna deska je projekt, ki so ga naslovili Odprto učno okolje Slovenskih Konjic in okolice, financiran je s strani LAS-a. V ospredju je osveščanje in izobraževanje domačinov o potencialih v okolju in priložnostih, vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter možnostih za njen razvoj. Poudarek je prav tako na pomenu lokalne identitete, zdravem načinu življenja in skrbi za naravo. V okolju želijo vzpostaviti trajnostno razvoj, predvsem pa ljudem dokazati, da je življenje na podeželju lahko perspektivno in kakovostno.

Od besed k dejanjem najprej v vrtcu
Prvi bodo vizijo razvoja kraja začeli udejanjati v vrtcu."Otroci za srečno otroštvo potrebujejo prostor, kjer lahko zaživijo v sozvočju z naravo. Pomembno je, da jim privzgojimo spoštljiv odnos so zemlje in dela na njej. Na ta način otrok razvija tudi empatijo ter druge vrednote, nenazadnje pozitivno samopodobo, ki je ključna za uspešno življenje. Začeli bomo z vsebinami gozdne pedagogike, jih seznanjali s kulturno dediščino ter pomenom samooskrbe - prva stopnica v tej smeri bo ureditev parmakulturnega vrta. Ob bližnjem potoku in pri starem mlinu bomo izvajali učenje v naravi, se povezovali z ljudmi v kraju in podobno. Med drugim želimo vzgrjati v duhu zelenega turizma, saj ima to okolje turističen potenical," pravi Tomaž Popovič, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice. Gre za proces, ki rezultatov ne bo dal čez noč, saj bo potrebno spremeniti miselnost ljudi. Glavni cilj je privabiti ljudi, da se vrnejo ali pa na novo priselijo v Špitalič. Če jim bo uspelo, bosta tudi vpisa v vrtec in šolo postopoma večja. (BF)

 
Štajerski val v sliki